tcs ananth krishnan

“We willen op een positieve manier het denken van mensen beïnvloeden”

Hoe schat TCS, wereldspeler op consultancyvlak, de oplossingen voor de klimaatcrisis in? En welke rol speelt het bedrijf daar zelf bij? Ananth Krishnan, Chief Technology Officer, geeft tekst en uitleg.

“De kern van de volgende jaren bestaat uit de enorme noodzaak tot actie. Iedereen moet mee aan boord. Niet voor één of twee jaar maar voor langere tijd. De klimaatmaterie is complex en vraagt immense veranderingen – op het vlak van investeringen, van menselijke gedragingen, van wetenschap en technologie. Het is een uitdaging op wereldvlak.” 

Interdisciplinair werken

“TCS beweegt zich voornamelijk in de wereld van de technologie – met een focus op computerwetenschappen. TCS Research, waar ik het hoofd van ben, werkt interdisciplinair. We begeven ons ook op de kruispunten met andere wetenschappen. Zo hebben we chemici, biologen en genetisch onderzoekers in dienst om onze services zo breed mogelijk te houden.” 

“De klanten van TCS komen uit verschillende industrieën, bedrijven en landen. Dat geeft ons een unieke positie want het stelt ons in de gelegenheid om mee te schrijven aan een groter duurzaamheidsverhaal.” 

“Het is niet mogelijk voor één land, één individu of één bedrijf om de klimaatcrisis op te lossen. Dat kan alleen door collectieve inspanning en samenwerking. Ieder van ons beschikt maar over beperkte kennis. Als we al die aparte kennis samenleggen, kunnen we de uitkomst verveelvoudigen. Daarom werkt TCS wereldwijd samen met universiteiten, onderzoeksgroepen en bedrijven.”

“We staan voor een periode van wetenschappelijk ontdekkingen én van implementatie”

Meten voor de planeet

“IT heeft een grote rol te spelen in duurzaamheid. IT maakt het mogelijk om alles te meten. Dat geeft een goede basis om van te starten. Vergelijk het met iemand die wil afvallen. Eerst meet je de beginsituatie. Dan onderneem je actie. Vervolgens evalueer je. Meten en verslag uitbrengen, zoals met CO2-rapporten, werkt op een gelijkaardige manier en komt zo ten goede aan de planeet.”

“Naast de leiding van TCS Research bestaat mijn taak erin om deel uit te maken van een mondiaal innovatie-ecosysteem. Dat verbindt universiteiten, start-ups, technologiebedrijven… Dingen uitvinden en partnerschappen aangaan zijn één ding maar je kunt pas van innovatie spreken als er zichtbaar resultaat is. De bedoeling is om innovaties ook effectief waar te maken. Sowieso staan we voor een periode van wetenschappelijk ontdekkingen maar ook van effectieve implementatie.” 

“Onlangs verscheen er een artikel in de Indiase pers waarin ik een technologie-optimist genoemd werd. Ik geloof oprecht dat wetenschap de wereld ten goede kan komen. Mijn job bij TCS bestaat eruit dat we niet alleen blijven nadenken maar er vervolgens ook iets mee doen.”

“De essentie van de komende jaren? De enorme noodzaak tot actie”

Mensen motiveren

“Essentieel is dat we op een positieve manier het denken van mensen beïnvloeden. Hoe kun je bijvoorbeeld mensen motiveren om minder voedsel te verspillen? Daarvoor lanceerden we twee jaar geleden de allereerste Sustainathon (zie kader) in Singapore. De uitdaging bestond erin om de voedselverspilling in het universiteitsrestaurant terug te dringen. Voedselverspilling is weggegooid geld én overschotten kunnen elders gebruikt worden, in voedselbanken bijvoorbeeld. Studenten namen de uitdaging met beide handen aan. Er was niet zomaar één idee dat er bovenuit stak, het waren er drie. Die zijn intussen geïmplementeerd in het restaurant. Dit kunnen we ook op andere plekken toepassen, in het bredere ecosysteem van voedselleveranciers, universiteiten en studenten.” 

“Elektrische voertuigen gaan in de toekomst een grote rol spelen. De kostprijs vormt momenteel nog een barrière. Maar wat als je elektrische auto’s door een andere bril zou bekijken, namelijk die van de fietsindustrie? Toen ik met mijn vrouw en kinderen op vakantie ging in Europa, gebruikten we deelfietsen. Zulke fietsen huur je enkele dagen en breng je vervolgens terug naar een van de vele fietsstations. Kan zo’n model werken voor elektrische auto’s? Wat kan de incentive zijn om zelf geen auto te bezitten? Als je voor korte trips zoals naar de supermarkt een elektrisch voertuig zou kunnen huren, vaart de samenleving daar wel bij. Het zijn dit soort vragen die TCS Research zich stelt en waarover we samenzitten met verschillende partijen.” 

Batterij in twee richtingen

“Het gebruik van autobatterijen die in twee richtingen werken, kan bijdragen aan de economische haalbaarheid. Neem bijvoorbeeld een e-commerce-bedrijf of een logistieke firma met vijfhonderd elektrische voertuigen. Om te beginnen kunnen ze kosten besparen door de voertuigen ‘s nachts op te laden. Door het verbruik te analyseren kunnen ze het gemiddelde verbruik weten. Stel dat dat slechts de helft bedraagt van de totale batterijcapaciteit. Met de resterende helft kun je nog iets doen. Tijdens de lunchpauze kan de chauffeur bijvoorbeeld via een app het sein krijgen om het voertuig in te pluggen – niet om op te laden maar om te ontladen. De omgekeerde richting dus: het voertuig pompt stroom terug in het net. Dat kan een manier zijn voor bedrijven om overdag pieken in het stroomverbruik op te vangen zonder dat ze zelf elektriciteit moeten afnemen of genereren.” 

“Dit soort modellen vraagt om input van IT en computerwetenschappen maar ook medewerking van het hele ecosysteem van netwerkbeheerders, autofabrikanten, bedrijven die laadstations maken en ten slotte van gemotiveerde chauffeurs die eraan denken om hun voertuig op het juiste moment op de juiste manier in te pluggen.” 

“De absolute hoeveelheid koolstof in de lucht moet naar beneden”

Koolstof capteren

“Meer elektrische voertuigen, meer hernieuwbare energie: alle transitietrajecten voor de komende jaren gaan uit van een verandering in de manier waarop we energie opwekken en van de verminderde CO2-uitstoot die daaruit voortvloeit. Maar… dat alleen is niet genoeg. De absolute hoeveelheid koolstof in de lucht moet naar beneden. Hoe capteren we die koolstof? Door bomen te planten. Door aangepaste landbouwtechnieken. Door directe luchtafvanging ook. De technologieën voor dat laatste bestaan al maar worden vaak nog niet toegepast wegens te duur, onvoldoende praktisch of niet schaalbaar. Over dat soort problemen breken we ons bij TCS Research het hoofd. Want het gaat om een enorm volume. En alle doelstellingen – of het nu gaat om die van 2030, 2050 of 2070 – nemen aan dat we dit opgelost krijgen. Als wetenschapper besef ik maar al te goed dat we dit moeten oplossen.” 

Het bedrijf TCS

TCS – voluit Tata Consultancy Services – levert wereldwijd IT-diensten, consultancy en bedrijfsoplossingen. Die diensten situeren zich op het vlak van de nieuwste technologieën (denk aan artificiële intelligentie, automatisering, blockchain, cyber security) en op het vlak van duurzaamheid. Het bedrijf werd opgericht in 1968 en telt  zo’n 592.000 werknemers van 153 nationaliteiten. Met kantoren in 46 landen maakt het deel uit van Tata Group, India’s grootste businessgroep. Onder andere Bpost, AG Insurance, NMBS en Engie deden al beroep op TCS.   

Sustainathon: creatieve crowdsourcing

Om de milieuproblemen op de planeet aan te pakken organiseert TCS sinds 2020 een gecrowdsourcete innovatiewedstrijd die de naam Sustainathon kreeg. Studenten gaan reële milieuproblemen te lijf met creatieve ideeën en technische knowhow. De vijf beste ideeën worden zeven maanden praktisch uitgewerkt, samen met ondernemers en technologie-experts. 

In maart dit jaar vond de eerst Europese editie plaats vanuit Pace Port Amsterdam, de Europese innovatiehub van TCS. Het team van Nyenrode Business Universiteit won met een innovatief platform om waterverspilling eenvoudig te monitoren en verminderen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.