h2 groene waterstof

Wereldforum voor hernieuwbare waterstof

In de marge van klimaatconferentie COP27 kondigden Egypte en België de lancering van het Global Renewable Hydrogen Forum aan, het Wereldforum voor hernieuwbare waterstof.

Het platform gaat overheidsinstanties, de privésector, havenautoriteiten en intergouvernementele organisaties samenbrengen. De doelstellingen: de grootschalige toepassing van hernieuwbare waterstof vergemakkelijken, de transitie naar groene energie versnellen, lokale industrieën makkelijker koolstofvrij maken en de uiteenlopende voordelen van de wereldwijde waterstofeconomie ontsluiten.

Het initiatief bouwt verder op bestaande groene waterstofinitiatieven en stemt ze op elkaar af. Het wil een wereldforum creëren voor hernieuwbare waterstof dat verschillende partijen samenbrengt, onder andere ontwikkelde en ontwikkelingslanden, producenten en consumenten en wereldwijde industriële marktleiders.

Uniforme certificatie

Daarnaast moet het forum de ontwikkeling van handelscorridors voor waterstof vereenvoudigen en zorgen voor een beter evenwicht tussen vraag en aanbod. Die ambitie vraagt onder meer om de uniformisering van certificatiesystemen.

Verder gaat het Forum nagaan hoe het koolstofreductiepotentieel van hernieuwbare waterstof het beste gemaximaliseerd kan worden. Tot slot ambieert het ook een rechtvaardigere transitie, onder andere door ervoor te zorgen dat investeringen in hernieuwbare waterstofprojecten in ontwikkelingslanden bijdragen tot de SDG’s en door toegang tot hernieuwbare en betaalbare energie voor iedereen te garanderen.

De belangrijkste partners van het initiatief: Irena, Unido, The Hydrogen Council en het Groene Klimaatfonds.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.