plastic recycleren

Wetenschappers ontwikkelen batterie die PET-flessen kan afbreken

In een baanbrekende ontwikkeling hebben onderzoekers een micro-organisme dat in het water leeft zodanig genetisch gewijzigd dat het in staat is om polyethyleentereftalaat, oftewel PET, af te breken. PET is een veelvoorkomend plastic dat bijdraagt aan de plasticvervuiling in de oceaan.

Het gemanipuleerde micro-organisme heeft het potentieel om een deel van de oplossing te bieden voor dit probleem, aldus de ontdekkers. Het onderzoek omvatte de genetische modificatie van twee soorten bacteriën. De eerste bacterie, Vibrio natriegens, die bekend staat om zijn snelle voortplanting in zout water, werd gekoppeld aan Ideonella sakaiensis. Die laatste produceert enzymen die in staat zijn om PET-plastic af te breken.

De onderzoekers haalden het DNA dat verantwoordelijk is voor de productie van PET-afbrekende enzymen uit I. sakaiensis en namen het op in een zogeheten plasmide – een genetische sequentie die onafhankelijk kan repliceren binnen een cel. Door het plasmide in de andere bacterie te introduceren maakten ze de productie van deze enzymen op het oppervlak van V. natriegens cellen mogelijk. Het gemodificeerde micro-organisme brak met succes PET af in een zoutwateromgeving bij kamertemperatuur.

Belangrijke stap voorwaarts

Hoewel het onderzoek een belangrijke stap voorwaarts betekent, erkennen de onderzoekers dat er nog een aantal uitdagingen zijn. Hun volgende doelstelling is onder andere om DNA van I. sakaiensis direct op te nemen in het genoom van V. natriegens om de productie van plastic afbrekende enzymen te stabiliseren. Daarnaast willen ze V. natriegens modificeren om bijproducten van PET-afbraak te consumeren en waardevolle eindproducten te produceren, zoals chemicaliën die nuttig zijn voor de industrie.

lees ook

Meer plastic afval dan ooit tevoren

De ontwikkeling van dit genetisch gemanipuleerde micro-organisme biedt hoop voor het aanpakken van plasticvervuiling in mariene milieus, zegt hoofdauteur van de studie Nathan Crook van de North Carolina State University. “Dit is opwindend want dat is een probleem dat we absoluut moeten aanpakken. Eén optie is om het plastic uit het water te halen en op een stortplaats te gooien, maar dat brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Het zou beter zijn als we deze plastics kunnen afbreken tot producten die hergebruikt kunnen worden. Om dat te laten werken, heb je een goedkope manier nodig om het plastic af te breken. Ons werk hier is een grote stap in die richting.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.