overstromingen bangladesh

Zeespiegelstijging vooral verwoestend voor arme landen

Azië, West-Afrika en Egypte krijgen de komende decennia te maken met de hoogste kosten van de zeespiegelstijging, blijkt uit Australisch onderzoek. Zonder ingrepen stijgen de kosten voor de wereldeconomie tot 2,9 procent tegen het eind van deze eeuw.

De studie in Frontiers in Marine Science brengt de schade in kaart van de stijgende zeespiegel voor negenduizend locaties over de hele wereld tegen 2050 en 2100. De studie kijkt onder meer naar de impact van stormtij, hoogwater en overstromingen in verschillende scenario’s.

Uit de modellen blijkt dat het aantal mensen dat getroffen zal worden door extreme kustoverstromingen zal oplopen van 34 miljoen per jaar in 2015 tot maar liefst 246 miljoen mensen tegen het einde van de eeuw. De kosten voor de wereldeconomie stijgen evenredig, van 0,3 procent in 2015 tot 2,9 procent in 2100.

Grote verschillen

Maar die gemiddelden verbergen grote verschillen tussen rijke landen en ontwikkelingslanden. Die laatste zijn vaker geografisch kwetsbaar en hebben minder middelen om hun kustverdediging te versterken.

Uit de studie blijkt dat de schade voor veel ontwikkelingslanden meer dan 5 procent van hun bruto binnenlands product kan bedragen. In bijna alle ontwikkelde landen daarentegen zou de jaarlijkse schade minder dan 3 procent van hun bbp bedragen.

De zwaarste effecten tegen het einde van deze eeuw worden verwacht voor Azië en West-Afrika. Hotspots zijn onder meer Suriname, Egypte, Vietnam, Macau, Myanmar, Bangladesh, Mauritanië, Guyana, Guinee-Bissau, en Maleisië.

lees ook

IJsplaten Antarctica kwetsbaarder dan gedacht

Maatregelen

“Dit onderzoek toont de menselijke en financiële kosten van klimaatverandering en hoe ongelijk de effecten ervan zullen worden gevoeld”, zegt hoogleraar Ingenieurskunde Ian Young van de Universiteit van Melbourne. “De gevolgen voor ontwikkelingslanden zullen verwoestend zijn, zowel wat betreft de getroffen mensen als wat betreft hun economieën.”

Als er geen geld wordt gevonden om de impact in ontwikkelingslanden te verzachten, zullen gemeenschappen gedwongen worden zich terug te trekken van de kust, met aanzienlijke sociale ontwrichting en klimaatmigratie tot gevolg, stelt Young.

Als de kustverdediging, zoals de aanleg van dammen en duinen, wereldwijd wordt versterkt in overeenstemming met de verwachte zeespiegelstijging, kan het aantal getroffen mensen beperkt worden tot ongeveer 119 miljoen mensen per jaar in 2100. De economische schade zou in die omstandigheden beperkt blijven tot 1,1 procent van de wereldeconomie.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.