160 circulaire bouwprojecten dankzij Green Deal Circulair Bouwen

360 organisaties startten tijdens de Green Deal Circulair Bouwen 160 projecten op om circulair bouwen en verbouwen in Vlaanderen te stimuleren. Meer dan de helft van de projecten focusten op gebouwniveau, vanuit de verschillende fases van het bouwproces.

Bijna vier jaar geleden geleden ging de Green Deal Circulair Bouwen van start en dat onder begeleiding van Embuild Vlaanderen, Vlaanderen Circulair en de OVAM. De Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid waarbij elke deelnemer zich engageerde om een circulaire bouwpraktijk uit te proberen, om circulaire producten uit te testen of om anderen te ondersteunen bij hun experimenten.

Op vier jaar tijd engageerden 360 organisaties zich om samen 160 projecten op te starten die circulair bouwen en verbouwen in Vlaanderen moeten stimuleren. Geen overbodige luxe want de bouwsector genereert 30 tot 40 procent van ons afval. De manier waarop we bouwen en wonen heeft daarnaast een grote invloed op onze CO2-voetafdruk.

lees ook

Is renovatieverplichting gamechanger voor verouderd woonpatrimonium?

Nog ambitieuzer

Werner Annaert, administrateur-generaal OVAM: “Meer dan 90 procent van het bouw- en sloopafval krijgt vandaag al een tweede leven. Maar recyclage moet nog hoogwaardiger en de milieu-impact van ons materialengebruik moet omlaag. Het ultieme doel is om van Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te maken, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Een doel waarbij de bouwsector een belangrijke rol speelt.”

Meer dan de helft van de projecten in de Green Deal Circulair Bouwen richtten zich op gebouwniveau, vanuit de verschillende fases van het bouwproces. Niet alleen sloop en hergebruik, maar ook nieuwe businessmodellen, juridische en financiële hefbomen werden onderzocht.

lees ook

Vlaanderen heeft Circulair Beton-akkoord

Partners nodig

Architecten, aannemers, producenten van bouwmaterialen, lokale en gewestelijke overheden, kennisinstellingen namen de deel aan de Green Deal Circulair Bouwen. “Duurzaamheid dient de hele levenscyclus van een bouwproject te beheersen. Niet alleen slim omgaan met materialen, maar ook focussen op circulair ontwerp, een optimaal bouwproces, structureel onderhoud, beter beheer van data, slimme technieken, automatisering en digitalisering. Daarvoor hebben we alle partners nodig”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Embuild Vlaanderen en de OVAM zetten nu samen hun schouders onder de Werkagenda Circulair Bouwen van Vlaanderen Circulair. Die moet de transitie naar een Vlaamse circulaire bouwsector verder versnellen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.