ConnectX event Start it KBC

4 cruciale aandachtspunten volgens circulaire start-ups

Tegen 2030 wil Vlaanderen het aandeel van de circulaire economie in Vlaanderen optrekken van 20 naar 40 procent. “De Vlaamse inspanningen om te recycleren en om materialen te hergebruiken worden tegen 2030 dus verdubbeld,” zo belooft Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) de aanwezigen op het start-up festival Connect X in een videoboodschap.  

Vandaag zijn het niet enkel meer de hippe start-ups die de circulaire kaart trekken. Ook stevig uit de kluiten gewassen KMO’s en grote corporates springen op de circulaire kar. Niet zelden gaan ze daarvoor ook al samenwerkingen aan met innovatieve start-ups.

Jasmien Wynants, Sustainability Coordinator bij Xandres en initiatiefnemer van Close The Loop

De grootste uitdagingen waarmee circulaire start-ups vandaag geconfronteerd worden, zijn van externe aard, zo blijkt uit de diverse getuigenissen. Gaande van verouderde wetgeving over een onaangepaste fiscaliteit tot starre lineaire bevoorradingsketens, die je niet zomaar in een wip verandert. Die vaststelling bracht de aanwezigen op de rondetafel tot enkele cruciale aandachtspunten:

Circulair = prijsvoordeel

Start-ups hoeven geen rekening te houden met een historische erfenis die het prijskaartje voor de omschakeling naar een circulair model fors kan opdrijven. Bovendien laat een circulair model hen nu ook maximaal toe om in te spelen op de almaar grotere grondstoffenschaarste. Dit kan hen dan weer een prijsvoordeel bezorgen tegenover concurrenten met een zuiver lineair businessmodel. Daar staat tegenover dat circulaire start-ups in België vaak nog te weinig hoogwaardige gerecycleerde materialen vinden, waardoor ze soms uitwijken naar het buitenland. In die hoogwaardige recyclage ligt voor ons land dus nog flink wat economische groeimarge. Tegelijk kan de overheid hierdoor ook meer innovatieve start-ups in eigen land houden.

Klantenfocus = cruciaal

Circulaire bedrijven moeten er vooral over waken de juiste focus aan te houden. Circulariteit op zich verkoopt nauwelijks bij het grote publiek, goede of mooie producten met een duidelijke meerwaarde die ook circulair geproduceerd zijn, doen dat wél. Het is dus cruciaal om naar de consument toe ook het juiste discours te hanteren en voldoende te investeren in echte productmarketing.

Gelijk speelveld = eerlijke concurrentie

De sector is niet zozeer vragende partij voor extra subsidies, wél voor een gelijk speelveld. “Enkel dan kunnen we ook de grote spelers meekrijgen. Door verouderde wetgeving waar nodig aan te passen, vervuilende activiteiten extra te belasten of werk te maken van een taxshift die circulaire businessmodellen ten goede komt, de fiscaliteit op sommige vlakken te hervormen, kunnen circulaire businessmodellen op langere termijn ook op prijsvlak concurreren met bestaande businessmodellen. Zo trekken we ook de minder gemotiveerde of zeer prijsbewuste consument mee over de streep om zijn koopgedrag aan te passen. En zo’n gedragsverandering kan een pak sneller gaan dan algemeen gedacht,” onderstreept Gert Linthout. Hij is oprichter van onder meer duurzaam koffiemerk Ray & Jules en Mic Mac Minuscule, dat tweedehands geboortelijsten in de markt zet. 

“Tot voor enkele decennia herstelden we nog systematisch onze kapotte sokken of schoenen. De ongebreidelde consumptiemaatschappij is dus ook maar iets van de laatste decennia.”

Gert Linthout, oprichter Ray & Jules en Mic Mac Minuscule

Circulaire economie = economische boost voor Europa

Circulaire modellen kunnen de Europese economie een stevige boost geven. Niet enkel omdat we meer lokaal gaan produceren en recycleren, maar ook omdat onze Europese kenniseconomie een ideale voedingsbodem is voor innovatieve productieprocessen. “We zitten in België op gigantisch veel kennis en expertise,”  benadrukt Start It @KBC coach Dirk Lievens. “Laat ons dan ook maximaal inzetten op netwerken en structuren die start-ups kunnen helpen om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.