ArcelorMittal start in Gent fabriek op voor afvang en gebruik van CO2

Het Steelanol-project voor koolstofafvang en -gebruik is het eerste in zijn soort in de Europese staalindustrie. De installatie van 200 miljoen euro zal de jaarlijkse CO2-uitstoot van het staalbedrijf met 125.000 ton doen dalen.

Het Steelanol-project is een primeur voor de Europese staalindustrie. Het gaat om een fabriek voor de afvang en het gebruik van CO2, de zogenaamde CCU of carbon capture and utilisation.

De fabriek maakt gebruik van technologie voor koolstofrecycling en van biokatalysatoren om koolstofrijke afvalgassen – uit het staalproductieproces en uit afvalbiomassa – om te zetten in ethanol.

Bouwsteen ethanol

Die ethanol dient vervolgens als bouwsteen voor chemische producten zoals brandstof voor transport, verf, kunststoffen, kleding en zelfs cosmetisch parfum. ArcelorMittal en LanzaTech gaan de geavanceerde ethanol gezamenlijk op de markt brengen onder de merknaam Carbalyst®.

Zodra de productie de volledige capaciteit bereikt, produceert de Steelanol-installatie 80 miljoen liter geavanceerde ethanol. Dat is bijna de helft van de totale huidige vraag naar geavanceerde ethanol voor het mengen van brandstoffen in België. De jaarlijkse koolstofemissies van de fabriek in Gent zullen met 125.000 ton dalen.

Duurzame haven

Het project sluit aan bij de ambitie van North Sea Port om de CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren en tegen 2050 een klimaatneutrale haven te zijn. Het omzetten van gas uit hoogovens in bio-ethanol – afval wordt grondstof – is bovendien een voorbeeld van circulaire economie waar de haven de komende jaren verder werk van maakt. De bereikbaarheid van ArcelorMittal voor grote zeeschepen is dan ook van groot belang.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.