Duurzame transformatie
Environmental technology concept. Sustainable development goals. SDGs. Wide image for banner advertisement ets. - Beeld: Shutterstock

Bedrijven zijn positief over hun duurzaamheidsinspanningen, maar er is veel ruimte voor verbetering

Bosbranden, overstromingen, hittegolven en enorme stormen veroorzaakt door klimaatveranderingen maken pijnlijk duidelijk wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Dit heeft de bedrijfswereld wakker geschud om de zware last op het klimaat te verminderen. Om inzicht te krijgen in de kijk van leidinggevenden op klimaatproblemen, hield Google Cloud een survey onder 1491 bestuurders verspreid over 16 landen. 

Milieu- en sociale initiatieven kwamen naar voren als belangrijkste prioriteiten binnen organisaties, evenals het aanpassen of verbeteren van het bedrijfsmodel. Bijna 10% van de budgetten van bedrijven gaat volgens de bestuurders inspanningen op het gebied van duurzaamheid. De meeste leidinggevenden zijn het erover eens dat ze hun bedrijf op een duurzame manier willen runnen, ook als dat betekent dat de omzet lager is in de toekomst. 

Een groot deel van de leidinggevenden (80%) geeft zijn eigen organisatie een bovengemiddelde score voor hun inspanningen rondom duurzaamheid. Een nog groter deel (86%) gelooft dat zijn inspanningen een verschil maken in een duurzame toekomst. 

Doen bedrijven het wel écht zo goed?

In het onderzoek van Google Cloud kwam duidelijk naar voren dat leidinggevenden zelf zeer positief kijken naar hun inzet op het gebied van duurzaamheid. Er zit echter een groot gat tussen hoe goed bedrijven denken dat ze presteren ten opzichte van hoe accuraat ze dit ook meten. Slechts 36% van de organisaties meet de impact van zijn sociale pogingen ook daadwerkelijk. Daarbij gebruikt slechts 17% deze metingen om hun resultaten verder te verbeteren. 

Zonder de impact te meten, is het lastig om te bevestigen of er daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid. Wat opvalt, is dat 58% van de organisaties bevestigt dat ze hun duurzame acties hebben overdreven. Vooral bij bedrijven in de financiële dienstverlening en logistiek gebeurt dit met 66% en 65% relatief veel. Ongeveer twee derde (66%) van de leidinggevenden twijfelt over de oprechtheid van de duurzame initiatieven binnen hun organisatie. 

Duurzame transformatie begint bij de top van het bedrijf

Veel bedrijven vinden het nog altijd lastig om duurzamer te opereren. Zo is 65% het erover eens dat ze meer moeten doen met duurzaamheid, maar ze weten niet precies hoe dit moet.  

Inspanningen naar een duurzamere bedrijfsvoering beginnen bij de top van de organisatie. Zo is 53% van de leidinggevenden van mening dat de bestuursleden verantwoordelijk zijn voor een duurzame bedrijfsvoering. Een groot deel van de deelnemers aan het survey (82%) vind dat het bedrijfsbestuur meer mogelijkheden zou moeten creëren om prioriteit te geven aan duurzaamheid.

Technologie en duurzaamheid gaan hand in hand

Bijna driekwart (74%) van de leidinggevenden gelooft dat duurzaamheid krachtige bedrijfstransformaties teweeg kan brengen. Technologie en duurzaamheid zijn de belangrijkste twee gebieden waar bestuurders dit jaar in willen investeren. 

Deze twee gebieden zijn op een unieke manier met elkaar verbonden: technologische innovatie zal volgens leidinggevenden sterk bijdragen aan het aanpakken van duurzaamheidsuitdagingen. Daarbij is 78% van de bestuurders van mening dat technologie essentieel is voor hun duurzame inspanningen in de toekomst. Het helpt om werkzaamheden te transformeren, initiatieven verder uit te dragen en de impact van de resultaten te meten. 

Een groot deel van de bedrijven bevindt zich nog in een vroeg stadium van de duurzame transformatie. Voor veel bedrijven is er dus nog een hoop ruimte voor verbetering, wat goed nieuws is. De uitdaging hier is dat we snelle actie nodig hebben vanuit alle industrieën om de enorme impact van klimaatverandering te voorkomen.
De volledige bevindingen van het onderzoek van Google Cloud zijn te vinden in deze infographic.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.