fossiele brandstoffen vs groene energie en hernieubware enrergie

Belastingvoordeel moet weg voor bedrijven die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen

Driekwart van de Belgen is voorstander van de afschaffing van belastingvoordelen voor de luchtvaartsector en bedrijven die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dat staat in het zesde klimaatrapport van de Europese Investeringsbank (EIB). Uit het onderzoek blijkt de groeiende zorg van de Belgen over de stijgende kosten voor levensonderhoud, klimaat- en milieuproblemen.

Ruim twee derde van de Belgische respondenten gelooft dat een overgang naar een klimaatneutrale economie enkel mogelijk is wanneer ook de sociale ongelijkheid wordt aangepakt. Opvallend, bijna driekwart van de respondenten steunt de afschaffing van subsidies en belastingvoordelen voor de luchtvaartsector en fossiele brandstofafhankelijke bedrijven. Voor de meerderheid moeten overheden financiële compensatie bieden aan landen die zijn getroffen door klimaatverandering. Ondanks stijgende kosten voor levensonderhoud beschouwt 54 procent de impact van die klimaatverandering en milieuschade als zorgwekkend.  

Rechtvaardige transitie

Het onderzoek van EIB wijst uit dat Belgen de behoefte aan een rechtvaardige transitie benadrukken. Daarbij moeten de financiële gevolgen voor huishoudens met lagere inkomens mee zijn opgenomen. Economische ongelijkheid staat trouwens op de vijfde plaats in de lijst van grootste uitdagingen. Hoewel 71 procent pleit voor beleidsmaatregelen tegen sociale ongelijkheid bij klimaatregels, heeft slechts 34 procent vertrouwen in de overheid om een rechtvaardige transitie te verwezenlijken. In dat opzicht schaart de meerderheid van de Belgische respondenten zich achter het voorstel van internationale compensatie voor ontwikkelingslanden.

lees ook

Topbedrijven vragen al tegen 2040 uitfasering van fossiele brandstoffen

“De EIB-klimaatenquête onderstreept dat België zich van de klimaatverandering bewust is en dat mensen wel degelijk directe klimaatactie willen ondernemen”, zegt Kris Peeters, vicepresident van de EIB. “Men ziet dat het aanpakken van sociale en economische ongelijkheid, zowel hier als elders, essentieels is voor een succesvolle transitie naar een klimaatneutrale economie. Bij de Europese Investeringsbank financieren we projecten voor een rechtvaardige transitie waarbij niemand achterblijft. Solidariteit en concrete maatregelen zijn nu belangrijker dan ooit, en het is daarvoor essentieel om de handen ineen te slaan en duidelijke actie te ondernemen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.