Europese lening van 40 miljoen euro helpt Renewi nieuwe projecten realiseren

De Europese Investeringsbank heeft een leenovereenkomst ter waarde van 40 miljoen euro gesloten met recyclingbedrijf Renewi. De onderneming gaat het geld gebruiken om nieuwe projecten in België en Nederland te helpen realiseren. 

Afvalverwerking en -verwijdering spelen een belangrijke rol bij uitstootreductie en het verminderen van het gebruik van nieuwe grondstoffen. Met de lening zorgt de Europese Investeringsbank ervoor dat de herwinnings- en recyclingpercentages van het verwerkte afval hoger komen te liggen.

Hightech afval verwerken en plastics scheiden

De lening is bestemd voor drie centrale projecten. Om te beginnen zullen er in Vlaanderen drie nieuwe hightech-verwerkingslijnen gebouwd worden voor restafval, bedrijfsafval en industrieel afval. Zo kunnen er meer grondstoffen herwonnen en gerecycleerd worden en belandt er minder afval in de verbrandingsovens.

Op de Nederlandse locatie Acht, bij Eindhoven, staat daarnaast een nieuwe sorteerinstallatie voor harde plastics op de agenda. Die gaat hoogwaardige secundaire plastics produceren. Concreet worden er dankzij de nieuwe sorteerinstallatie voor harde plastics meer plastics gescheiden, zodat Renewi hoogwaardigere secundaire grondstoffen kan extraheren.

Biomethaan op het gasnet

Verder is er nog de upgrade van Renewi’s biogasproductie. Daarbij wordt biologisch afbreekbaar materiaal door micro-organismen omgezet in biogas. In de installatie komt er nieuwe en betere apparatuur waarmee 60 procent van het biogas in biomethaan wordt omgezet. Dat biomethaan kan op zijn beurt zonder verdere verwerking aan het nationale gasnet worden toegevoegd. De resterende 40 procent wordt in de bestaande bio-LNG-installatie gebracht.

Met deze verbeteringen reduceert Renewi de uitstoot en klimaatimpact die voortkomt uit het verbranden van afval, plastics en andere fossiele materialen. Bovendien bieden de nieuwe installaties mogelijkheden voor andere partijen om de herwonnen materialen te recycleren.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.