klimaatverandering opwarming

Zeven op tien Belgen laat klimaatimpact meewegen bij zoektocht naar job 

Het tweede deel van de EIB Klimaatenquête onderzocht wat mensen vinden van klimaatverandering in een snel veranderende wereld. Zo blijkt dat 70 procent van de Belgen de klimaatimpact van een toekomstige werkgever laat meewegen in de zoektocht naar een nieuwe job. 60 procent is dan weer overtuigd dat het eigen gedrag een verschil kan maken. 

De meest recente klimaatenquête van de Europese Investeringsbank (EIB) is uitgevoerd in augustus 2022. De resultaten zijn pas deze week bekend gemaakt. EIB is de kredietverlenende instellingen van de Europese Unie en wereldwijd één van de grootste multilaterale kredietverleners voor klimaatprojecten. De oorlog in Oekraïne, en de gevolgen daarvan zoals de stijging van de energieprijzen en inflatie, hebben de bezorgdheid over de dalende koopkracht doen toenemen. Toch blijven ook klimaatverandering en milieu uitdagingen voor de ondervraagde Belgen. 

Individueel gedrag en stengere overheidsmaatregelen 

Naast klimaat- en milieu-uitdagingen zijn de gestegen kosten van het levensonderhoud en de financiële crisis voor de Belgen de grootste topics. Ruim 60 procent van de Belgische respondenten is ervan overtuigd dat het eigen gedrag een verschil kan maken in de aanpak van de klimaatnoodtoestand. Dat is lager dan in buurlanden Duitsland (75 procent), Nederland (69 procent) en Frankrijk (63 procent). Vooral vrouwen zijn overtuigd van de individuele impact (65 procent).  

Heel wat respondenten zijn van mening dat het de taak is van de overheid om individuele gedragsverandering aan te moedigen. Een meerderheid van de Belgen (59 procent) is voorstander van strengere overheidsmaatregelen om het gedrag van mensen te veranderen en ze ertoe te bewegen klimaatverandering aan te pakken. 65 procent van de respondenten jonger dan 30 jaar zou dergelijke maatregelen toejuichen. 

Klimaatoverweging bij jobkeuze 

Klimaatoverwegingen worden steeds belangrijker bij de keuze van een werkgever, zo blijkt uit de enquête. De meeste Belgen (52 procent) zeggen dat het belangrijk is dat hun toekomstige werkgever prioriteit geeft aan duurzaamheid. Dat percentage ligt ruim tien procent onder het Europese gemiddelde, al scoren buurlanden Nederland (55 procent) en Frankrijk (48 procent) ongeveer gelijkaardig. Voor dertien procent (EU-gemiddelde 16 procent) is het zelfs een prioriteit.  

Voor de jonge ondervraagden, tussen 20 en 29 jaar, zegt tweederde (70 procent) dat duurzaamheid een belangrijke factor is bij hun keuze. Daarmee hinkt ons land zes procentpunten achter op het Europees gemiddelde, maar staan we opnieuw in de buurt van Nederland en Frankrijk. Voor 24 procent van de jongeren is het zelfs een absolute topprioriteit. 

Etiketten op voedsel 

De voedselproductie neemt een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening. Om mensen te helpen duurzamere keuzes te maken bij het boodschappen doen, is 72 procent van de Belgen voorstander van etikettering van alle voedselproducten om de klimaatvoetafdruk ervan vast te stellen. Dat ligt hoger dan het percentage in Nederland (67 procent) maar lager dan in Duitsland (80 procent) en Frankrijk (83 procent). Minder dan de helft (49 procent) van de Belgen zegt echter bereid te zijn iets meer te betalen voor voedsel dat lokaal en duurzamer is geproduceerd.  

Vermindering van de consumptie van vlees- en zuivelproducten zou een andere efficiënte manier zijn om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Iets minder dan de helft van de Belgen (48 procent) zou echter voorstander zijn van een beperking van de hoeveelheid vlees- en zuivelproducten die mensen kunnen kopen teneinde klimaatverandering tegen te gaan (9 procentpunten minder dan de Fransen, met 57 procent, maar vergelijkbaar met de Nederlanders, met 45 procent). 

lees ook

Europese lening van 40 miljoen euro helpt Renewi nieuwe projecten realiseren

“De resultaten tonen dat Belgen bereid zijn om op individueel niveau mee te werken aan de strijd tegen klimaatverandering”, zegt vice-president van EIB Kris Peeters. “Als klimaatbank juichen we deze betrokkenheid toe. Het is onze taak om mensen in staat te stellen de klimaatcrisis te bestrijden door groene diensten te financieren. In 2022 hebben we in België voor 1,59 miljard euro bijgedragen aan groene projecten. Die projecten scheppen talrijke en zinvolle banen voor jongeren. We blijven die steun geven om de groene transitie te versnellen.” 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.