belgie eco

België leeft vanaf vandaag op ecologisch krediet

Als de hele wereld zou leven zoals de Belgen, zou de mensheid vanaf vandaag, 26 maart, alle natuurlijke hulpbronnen hebben verbruikt die de planeet in een jaar kan vernieuwen. Dat blijkt uit een rapport van WWF-België in samenwerking met het Amerikaanse Global Footprint Network.

Vandaag doen we om 20u30 de lichten weer even uit voor Earth Hour, de actie waarbij miljoenen mensen over de hele wereld het licht een uur lang doven om hun engagement voor de natuur te tonen.

Earth Hour valt in ons land dit jaar ook samen met Earth Overshoot Day en dat was voor WWF de aanleiding voor een speciaal rapport waarin gekeken wordt naar de ecologische voetafdruk van de Belg anno 2022.

Uit het rapport ‘Het uur om de trend te keren’ blijkt dat we meer dan vier planeten zouden nodig hebben mocht de hele wereld leven zoals de Belgen.

Aan de hand van statistische gegevens uit tweehonderd landen stelt organisatie Global Footprint Network elk jaar de datum vast van de ‘Overshoot Day’ van de aarde. Deze symbolische dag markeert het moment dat de grondstoffen van de aarde voor dat jaar uitgeput zijn. In 2021 viel Overshoot Day op 29 juli, maar als iedereen zou leven zoals wij in België, dan zouden volgens de laatste gegevens de natuurlijke hulpbronnen vandaag al droog staan, zegt WWF.

Voetafdruk

Uit het rapport blijkt dat de koolstofvoetafdruk 65 procent uitmaakt van de totale ecologische voetafdruk van de Belgen. De ecologische voetafdruk is een instrument dat de menselijke druk op de planeet concreet en meetbaar maakt.

Tegelijkertijd is in ons land het vermogen om hulpbronnen te produceren, de zogeheten biocapaciteit, beperkt terwijl het afval na het verbruik van bronnen, bijvoorbeeld C02 na de verbranding van fossiele brandstoffen, te weinig wordt geabsorbeerd.

Als we in België de voetafdruk ontleden per consumptieactiviteit, zien we dat vooral voedsel een hoge ecologische prijs vraagt en zich, via onze import, tot ver in het buitenland uitstrekt.

Schaarste

Na vijftig jaar nietsdoen sinds de eerste alarmkreet in het rapport “De grenzen aan de groei” is het evenwicht nu zo ver zoek dat essentiële grondstoffen voor ons dagelijks leven schaars zijn geworden, zegt Antoine Lebrun, directeur-generaal van WWF-België in het voorwoord van het rapport. “Die schaarste manifesteert zich vandaag in ongekende prijsstijgingen voor essentiële goederen als energie en voedsel, en morgen in toenemende sociale en politieke spanningen.”

“Naast de vele maatregelen die we moeten nemen, zoals het drastisch verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen en het verminderen van onze toxische afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, is het ook zaak het regeneratievermogen van de aarde te waarborgen”, zegt Lebrun. “Dat kan gebeuren door onze ecosystemen beter te beschermen en onze voedselautonomie te garanderen.”

Niet treuzelen is de boodschap

België is uiteraard niet het enige land dat voor een ecologische uitdaging staat, stelt WWF. “De hulpbronnen raken wereldwijd uitgeput: er is het equivalent van 1,75 aardes nodig om de wereldbevolking te onderhouden”, zegt de organisatie. “Het is duidelijk dat de planeet deze overbevraging op lange termijn niet zal kunnen volhouden en dat de mensheid er geen baat bij heeft te wachten met ingrijpen.”

De berekeningen van WWF België en Global Footprint Network zijn gebaseerd op meer dan veertig miljoen datapunten uit gegevensbronnen van de Verenigde Naties. “Zij tonen aan dat wij ons meest waardevolle en minst vervangbare kapitaal, namelijk onze ecosystemen, aanzienlijk overbelasten”, zegt Mathis Wackernagel, de voorzitter van Global Footprint Network. “Elk jaar maakt Overshoot Day het risico voor de mensheid en elk land duidelijker. Aangezien onze eigen onzekerheid over de toegang tot hulpbronnen ons het eerst zal treffen, heeft het echt geen zin om te blijven treuzelen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.