recycleren afval

Belgische afval- en recyclagesector vraagt flexibiliteit om energiecrisis te bestrijden

Steeds meer ondernemingen hebben het moeilijk om het hoofd boven water houden te houden. Ook in de Belgische afval- en recyclagesector pieken de energiekosten, meldt Denuo. De Belgische federatie van de afval- en recyclagesector vraagt de overheid daarom om meer flexibiliteit.

Het afgelopen jaar zagen bedrijven in de afval- en recyclagesector de kosten voor elektriciteit met 100 tot 200 procent stijgen. Voor fossiele brandstoffen namen de kosten met 50 tot 100 procent toe. Nochtans vormen afval- en recyclagebedrijven een deel van de oplossing. Ze kunnen energie recupereren uit recyclageresidu’s en materialen terugwinnen.

Afval- en recyclagebedrijven beschikken over de technologie – denk aan vergistingsinstallaties en stortplaatsen met warmtekrachtkoppeling – en de capaciteit om biogas, biostoom en stroom uit afval te produceren. Dat biedt een lokaal en duurzaam alternatief waardoor er minder fossiel en duur gas dient te worden ingevoerd.

Recycleren vraagt minder energie

Gerecycleerde materialen zijn ook energie-efficiënter dan de ruwe grondstoffen. Zo is er 83 procent minder energie nodig om PET te recycleren dan om PET te produceren op basis van de ruwe grondstoffen. Recyclage van aluminium bespaart 95 procent van de energie die nodig is voor primaire productie. De recyclage van papier bespaart 40 procent energie. De energiewinsten vertalen zich overigens niet alleen vertalen in lagere kosten, maar ook in een lagere CO2-uitstoot.

Concurrentie aangaan

Denuo vraagt daarom aan de overheden om flexibiliteit voor de afval- en recyclagebedrijven. Zo kan de sector ten volle zijn rol opnemen. De federatie vraagt om gerecycleerde materialen meer marktkansen te geven via de Europese Waste Shipment Regulation (WSR) waardoor gerecycleerde materialen kunnen concurreren met ruwe grondstoffen. Verder wil Denuo het gebruik van gerecycleerde materialen in nieuwe producten aangemoedigd zien zodat bedrijven hun productieprocessen kunnen laten draaien met minder energie.

De federatie is ook voorstander van milieuheffingen die de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie bevorderen en hoopt tot slot op eenvoudigere vergunningsprocedures zodat er in de toekomst nog meer recyclage en meer biogas en -stoom mogelijk wordt.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.