sectorfederatie Hima

Beroepsfederatie maakt doe-het-zelf sector duurzamer

HIMA Benelux, de beroepsfederatie voor toeleveranciers in de doe-het-zelfsector, heeft een ambitieus plan klaar. Vanaf 2024 wil de beroepsfederatie haar leden actief begeleiden om de duurzame transitie die Europa oplegt te helpen verwezenlijken. Net als andere industrietakken moet ook de doe-het-zelfsector grote inspanningen leveren om de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen te helpen realiseren.

Om haar bedrijven te ondersteunen in hun duurzaamheidsambities heeft HIMA Benelux een overkoepelende strategie uitgetekend. Aan de basis liggen vier pijlers: klimaat, producten, waardeketen en mensen. Op elk vlak streeft HIMA Benelux concrete acties na, met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) op lange termijn. Zo worden vraag en aanbod slimmer op elkaar afgestemd om overproductie en overstocks te vermijden. Dat bespaart grondstoffen, transport en energie. Door te investeren in innovatie onderzoekt de sector nieuwe, minder vervuilende producten of productieprocessen.

Investeren in duurzame transitie

HIMA neemt ook de uitgestoken hand aan van Edra, de Europese beroepsfederatie van retailers in de DIY. Zij zullen, samen met de Europese federatie Himanetwork werken aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Tegelijk is er een brede informatiecampagne. Met praktijkgerichte online webinars en artikelen over duurzaamheid inspireert HIMA Benelux haar leden over MVO en duurzaamheid. Ze communiceert over concrete initiatieven binnen de sector en volgt die mee op. De federatie helpt kleinere bedrijven bij het opstellen van een klimaatactieplan.De toeleveranciers in de DIY zijn alvast vragende partij om begeleid te worden. “Er is voor HIMA Benelux een belangrijke rol weggelegd om de relevantie van duurzaamheid goed te definiëren”, zegt Hendrik Vervenne, managing director van Compo. “Wat is duurzaamheid, waarom is het zo belangrijk? En hoe kan elk bedrijf hiermee een eigen meerwaarde creëren?”

lees ook

Belgische consumenten accepteren langere bezorgtijden van milieuvriendelijke retailers

De bouw- en verbouwsector is één van de sectoren met een erg grote ecologische voetafdruk, onder meer door de lange toeleveringsketen en de vaak zware industriële processen. Grondstoffen en onderdelen komen nu nog uit alle uithoeken van de planeet. Door bewust werk te maken van duurzaamheid wil HIMA Benelux de sector mee ten goede veranderen. “We zien vandaag in onze sector de bereidheid toenemen om te investeren in duurzaamheid, zegt gedelegeerd bestuurder Piet De Coninck. “Maar we kunnen de duurzame transitie alleen doen slagen als we ze sector-breed aanpakken. HIMA Benelux telt ongeveer 100 leden, heel wat KMO’s en familiebedrijven. Samen kunnen we een cruciale bijdrage leveren aan het terugdringen van de klimaatverandering.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.