Bierbrouwer Grolsch produceert groen gas uit eigen afvalwater

De Nederlandse bierbrouwer Grolsch heeft het eerste groen gas geproduceerd uit eigen afvalwater. De groen-gasinstallatie op het terrein gaat jaarlijks 1 miljoen normaal kubieke meter groen gas uit biogas produceren – ofwel het gasverbruik van zo’n 700 huishoudens.

Het groen gas is een duurzame vervanger van fossiel aardgas en wordt bijgemengd in het bestaande aardgasnet. De technologie is geleverd door bio-energiebedrijf HoSt Group, die in deze ‘energy as a service’-samenwerking eigenaar en beheerder is van de installatie.  

Voordien verwarming, nu groen gas

Vanaf december gaat Twence duurzame warmte leveren via de nieuw aangelegde warmteleiding tussen Twence en Grolsch. Het biogas uit de waterzuivering van Grolsch werd eerst gebruikt voor verwarmen, maar krijgt nu als bestemming het produceren van groen gas. HoSt, die wereldwijd deze groen-gassystemen bouwt, neemt het biogas af en zet dit om naar groen gas in de biogasopwerker.

Susan Ladrak, Sustainability Manager Grolsch: “Met de komst van de warmteleiding was het noodzakelijk het in de afvalwaterzuivering geproduceerde biogas een andere bestemming te geven. Dicht bij huis zorgen we voor de verdere vergroening van de brouwerij en het gasnet, op grotere schaal dragen we bij aan het behalen van de nationale klimaatdoelen op het vlak van CO2- en stikstofreductie.”

Biogas opwerken naar groen gas

Biogas is door het lagere methaangehalte niet geschikt voor het aardgasnet. Biogasopwerking met membraantechnologie is een bewezen techniek voor het produceren van groen gas. De membranen scheiden, door middel van een drukverschil in het membraan, het methaan van het CO2 en andere componenten. Het resultaat is twee gasstromen, waaronder het productgas met een hoge methaanwaarde die naar het gewenste methaangehalte van 89% wordt gebracht. Ter plaatse wordt het groen gas met dezelfde eigenschappen als aardgas, inclusief de bekende gasgeur, aan het gasnet geleverd. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.