Experimenteren met microalgen

Boerderij in Geel experimenteert met microalgen

Een boerderij in Geel start als eerste met een mobiele kweekinstallatie voor microalgen. Het project AlgMobil onderzoekt de efficiëntie van kweeksystemen voor microalgen, een hernieuwbare grondstof met groot potentieel.

De kweek van microalgen wordt aanzien als een innovatieve en duurzame teelt met heel wat mogelijkheden. Toch verloopt de opstart van de kweek vaak moeizaam, omdat land- en tuinbouwbedrijven nog met veel vragen zitten.

Het project AlgMobil van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wil daarop antwoorden bieden. Het experiment, in samenwerking met het kenniscentrum Radius van de Thomas More hogeschool, moet op termijn meer boeren overtuigen tot de algenkweek.

Door mobiele kweekinstallaties op te zetten in verschillende land- en tuinbouwbedrijven, willen de onderzoekers nagaan onder welke omstandigheden microalgen het best groeien. Ze willen weten of je  algen zomaar eender waar kan kweken, en of de locatie invloed heeft op de kweek.

Landbouw evolueert

Landbouwer Ben Van Looveren verwelkomt als eerste de mobiele kweekinstallatie op zijn boerderij in Geel: “De klassieke landbouw evolueert en dus moeten we steeds uitkijken naar nieuwe mogelijkheden”, zegt hij. “Op deze manier kunnen we op een eenvoudige, haalbare en kleinschalige manier een eerste keer kennismaken met algenproductie in de praktijk.”

“Algen zijn hernieuwbaar, duurzaam en onderdeel van de vernieuwde eiwitstrategie van Vlaanderen”, zegt Toon Peeters van Radius. “Ze zouden in de toekomst ingezet kunnen worden als veevoeder, meststof, biostimulant of in andere toepassingen. Toch worden ze nog niet vaak gekweekt en dat komt onder andere door een gebrek aan kennis. Daar brengen wij verandering in.”

Dertig kandidaat-algenkwekers

Meer dan dertig land- en tuinbouwbedrijven stelden zich kandidaat om de mobiele kweekinstallatie voor microalgen een tijdje op hun grond te zetten. Drie locaties werden uitgekozen en zullen de installatie nu om de beurt drie maanden uittesten. De bedoeling is dat daar effectief microalgen gekweekt en geoogst worden die nadien door Radius worden onderzocht. Zo kan het kenniscentrum bekijken hoe de algenkweek verloopt onder verschillende omstandigheden op verschillende locaties.

Algen zijn rijk aan proteïnen, vitaminen, mineralen en omegavetzuren en kunnen op een heel duurzame manier gekweekt worden. “Zelf hebben algen niet veel nodig om te kunnen groeien: wat CO2, fosfaat en stikstof vormen de basis. Stoffen die je zo terugvindt op elk land- en tuinbouwbedrijf”, zegt Toon Peeters. “In de toekomst zouden die voedingsstoffen van de algen dus gewoon uit de afval- of nevenstromen van de boerderijen kunnen komen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.