bomen bos boom

Bossen doen veel meer dan CO2 opnemen

Bossen zijn nog belangrijker voor het klimaat dan we denken, blijkt uit grootschalig nieuw onderzoek. Ze nemen niet alleen CO2 op, maar koelen ook overal ter wereld het klimaat af.

Dat bossen cruciaal zijn in de strijd tegen de klimaatverandering omdat ze CO2 uit de lucht halen, is niets nieuws. Maar uit het grootschalige onderzoek blijkt dat hun invloed veel groter en complexer is. De fysieke processen in de wouden houden ook de lucht koel en vochtig. Bossen stoten onder meer vluchtige componenten uit die energie van de zon temperen en wolken vormen. Globaal gezien houden ze de planeet zo minstens een halve graad Celsius koeler, stellen de wetenschappers in Frontiers in Forests and Global Change.

Tropische wouden

Alle bossen hebben die invloed, maar de tropische band in Latijns-Amerika, Afrika en Azië heeft de grootste invloed, zowel lokaal als voor de hele wereld. Daar stijgt het verkoelende effect zelfs tot een hele graad Celsius.

“Ondanks de groeiende bewijzen dat bossen een hele waaier aan klimaatvoordelen hebben, blijven beleidsmakers bomen vooral zien als opslagvaten voor CO2”, zegt Louis Verchot, hoofdwetenschapper aan het International Center for Tropical Agriculture. “Het is tijd dat beleidsmakers op alle niveaus inzien dat bossen een nog veel grotere waarde hebben, nu en in de toekomst, voor mens en economie, door hun niet-koolstofvoordelen. Ze zijn niet alleen cruciaal om de klimaatverandering te stoppen, maar ook om ons eraan aan te passen.”

Extremen

Uit de studie blijkt ook dat ontbossing mee verantwoordelijk is voor de toename van hete, droge zomers. Verlies van bladerdek heeft ook geleid tot lokale stijging van extreme temperaturen en hittegolven.

“Anders gezegd: ontbossing duwt mensen vandaag in de situatie die we proberen te vermijden door de opwarming tot 1,5 in plaats van 2 graden te beperken”, zegt Deborah Lawrence, hoogleraar aan de University of Virginia. “Mensen die getroffen zijn door ontbossing lijden al onder de gevolgen van die warmere, extremere wereld. Bosherstel zou hen een meer leefbaar klimaat opleveren.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.