Onderzoek naar cementrecycling met biobased chemicaliën

Een consortium onder leiding van de Nederlandse Universiteit van Wageningen gaat onderzoeken hoe cement uit sloopwerken gerecycleerd kan worden tot n nieuw beton, en dat onder milieuvriendelijke procescondities en met biobased chemicaliën.

Beton bestaat uit zand, grind en cement als bindmiddel. Cementproductie vraagt hoge temperaturen – tot 1.000 graden Celsius – een proces waarbij veel CO2 vrijkomt.

Betonnen constructies die aan het einde van hun levensduur gesloopt worden, bevatten grote hoeveelheden uitgehard cement. Om dat cement opnieuw te kunnen gebruiken als bindmiddel, moet het gereactiveerd worden.

Kringloop sluiten

In het project ‘Cementrecycling met behulp van biobased chemicaliën’ worden methoden onderzocht om cementsteen te reactiveren via chemische routes, bij kamertemperatuur en door een alkalisch milieu te gebruiken in combinatie met biobased additieven.

Op die manier wordt de oude cementpasta opgelost en omgezet naar een nieuw, sterk, chemisch product dat niet in water oplost en dezelfde prestaties heeft als het oorspronkelijke cement. Zo wordt de betonkringloop gesloten. Er zal daardoor ook minder nieuw cement nodig zijn in de bouw, wat resulteert in een lagere CO2-uitstoot.

Nevenstromen

Voor deze toepassing gaan additieven uit organische nevenstromen van de agro- en voedingsindustrie gebruikt worden. Het gaat daarbij om nevenstromen, zoals bijvoorbeeld zetmeel en pectines die nu ingezet worden als veevoer en industriële toepassingen. Uit de additieven kan vervolgens een nieuw scala van biobased chemicaliën ontwikkeld worden.

Het project loopt drie jaar.  Een consortium van industriële partijen zal het onderzoek ondersteunen. In het laatste jaar worden er nieuwe producten getest. Na afloop van het project wordt de ontwikkelde recyclingtechnologie overgedragen aan de partners.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.