vrachtwagen transport logistiek

Comfort Energy Group neemt meerderheidsbelang in Nederlandse Future Fuels 

Brandstofverdeler Comfort Energy Group neemt een meerderheidsbelang in het Nederlandse Future Fuels. Dat is een producent en verdeler van zogenaamde Blauwe Diesel, een duurzame brandstof op basis van afval en restoliën, zoals frituurvet, die behandeld wordt met waterstof.  “Door dit partnership zijn we uitstekend gepositioneerd om tegemoet te komen aan de noodzakelijke en groeiende vraag naar duurzame, vloeibare brandstoffen”, aldus Tom Lambert, CEO van Comfort Energy Group.

Blauwe Diesel wordt samengesteld op basis van twee bestanddelen: een HVO (hydrotreated vegetable oil) en de meest hoogwaardige diesel. HVO is een met waterstof behandelde (plantaardige) afvalolie. Frituurvet is een voorbeeld van een afvalolie. Hoe hoger het percentage HVO in de Blauwe Diesel, hoe duurzamer de brandstof. Blauwe Diesel beantwoordt aan de Europese criteria van duurzaamheid al is het geen biodiesel en bevat de brandstof ook geen biodiesel.

Tussenoplossing

“Op dit moment is het voor heel veel bedrijven onmogelijk om meteen de omslag naar hernieuwbare energie te maken”, gaat de CEO verder. “Het is duur of de nieuwe technologieën staan nog niet op punt. Daarom geloven wij in Blauwe Diesel. Het is een duurzame oplossing die nu meteen beschikbaar is. Bedrijven kunnen op een betaalbare en haalbare manier stapsgewijs hun CO2-emissies terugdringen. We gaan onze klanten nog beter kunnen helpen in het verantwoord verduurzamen van hun activiteiten.” Dat Blauwe Diesel wel degelijk minder CO2 uitstoot, bewijzen de cijfers. In 2022 heeft Future Fuels met de totale verkoop HVO 111 miljoen kilogram CO2 bespaard. Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse CO2-uitstoot van ruim 13.000 Nederlanders.

Blauwe Diesel en HVO zijn geschikt voor alle dieselmotoren. Motoren of ketels hoeven trouwens niet te worden aangepast. Ook voor de 1,5 miljoen Belgische gezinnen van Comfort Energy Group die hun huis verwarmen met vloeibare brandstof is dit een betaalbare en haalbare oplossing die op korte termijn kan worden ingezet. Omdat beide bedrijven hun visie op duurzaamheid delen, kunnen ze door samen te werken hun doelstellingen op gebied van duurzaamheid beter realiseren. De synergieën op vlak van marketing, distributie en technologische ontwikkeling zullen de marktpositie van beide bedrijven versterken.

Overheid kan duurzame vloeibare brandstof faciliteren

Binnen Europa nemen landen als Nederland het voortouw in de energietransitie in de adoptie van duurzame vloeibare brandstoffen zoals Blauwe Diesel en HVO100. Nederland heeft een systeem van ‘Hernieuwbare Brandstofeenheden’ (HBE’s) ingevoerd. Dit systeem beloont brandstofleveranciers die hernieuwbare energie leveren met HBE’s, terwijl de bijmengverplichting hen tegelijkertijd verplicht om jaarlijks een steeds groter deel hernieuwbare energie aan de markt te leveren. Hierdoor ontstaat er een marktmechanisme dat zowel duurzaamheid als economische groei stimuleert en het voor bedrijven financieel aantrekkelijk maakt om hernieuwbare brandstoffen te omarmen.

lees ook

Europa wil dat vrachtwagenbouwers de CO2-uitstoot met 90 procent verminderen tegen 2040

België kan een cruciale inhaalslag maken door de succesvolle modellen van haar buurlanden te volgen om soortgelijke regelgevingen en mechanismen in te voeren. De versnelde transitie kant tegelijkertijd de economie stimuleren en nieuwe zakelijke kansen creëren. “Blauwe Diesel en HVO100 staan bekend om hun duurzaamheid en vermogen om CO2-uitstoot en andere emissies significant te reduceren. Het is een essentieel onderdeel van een duurzamere energiemix die ook zo ingezet wordt in onze omringende landen en vandaag beschikbaar is”, besluit CEO Tom Lambert.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.