afval sorteren plastic kantoor

Controles helpen bedrijven beter sorteren

In het restafval van bedrijven zitten nog te veel recycleerbare materialen, zo blijkt uit onderzoek van OVAM. Sinds eind 2021 gebeurden er 700 extra controles. In 60 procent van de gevallen werd er verkeerd gesorteerd. Afhankelijk van de ernst van de fout volgt er een advies, een aanmaning of een boete.

Vlaamse bedrijven moeten 24 afvalfracties selectief aanbieden. Het gaat bijvoorbeeld om keukenafval en etensresten (organisch afval), hout, papier-karton of PMD. Naast sensibilisering moeten ook controle en handhaving bedrijven in de goede richting duwen. De inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars kregen de opdracht om restafval visueel te controleren, hun klanten hierover aan te spreken en samen naar oplossingen te zoeken.

Fouten noteren

De inzamelaars registeren sorteerfouten bovendien in het non-conformiteitenregister van OVAM. Op basis van die registraties kan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving controles plannen. “Vlaanderen heeft ambitieuze doelstellingen op het vlak van selectieve inzameling en recyclage. Dat vraagt inspanningen van elke Vlaming thuis, maar ook van elk bedrijf in Vlaanderen. We zijn thuis echte sorteerkampioenen, maar in onze bedrijven doen we het minder goed. Daarom is er extra aandacht en ook handhaving nodig”, verklaart Jan Verheyen van OVAM.

PMD sorteren problematisch

In 47 procent van de door de handhavers gecontroleerde bedrijven zat nog PMD in het restafval. PMD sorteren is nochtans een gewoonte die ook thuis goed ingeburgerd is. Sinds de uitbreiding en uniformering van de sorteerboodschap is het bovendien nog simpeler: bijna alle plastic verpakkingen mogen bij het PMD, zowel thuis als op het werk.

Steven Boussemaere, Director Innovation & Business Development bij Fost Plus: “We zien dat op open locaties met veel passage sorteren moeizamer gaat. Mensen willen er gewoon zo snel mogelijk van hun lege verpakking af. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op plaatsen met zowel bezoekers, chauffeurs als werknemers de uitdaging het grootst is.” 

Van advies tot boete

Er is een verschil tussen kleine en ernstige sorteerfouten. Afhankelijk van de ernst van de vaststelling is een advies of raadgeving aan de orde, dan wel een aanmaning of zelfs een proces-verbaal. In 58 procent van de gevallen met een sorteerfout werd overgegaan tot een aanmaning, al dan niet vergezeld van een proces-verbaal.

Vaak volstaat voor bedrijven een bezoek van een handhaver met extra informatie over de sorteerplicht om hun gedrag aan te passen. Vooral bij ketens of bedrijven met meerdere vestigingen is er een duidelijk positief effect waarbij één bezoek in één vestiging impact heeft op alle locaties. Dat er voor de opgestelde processen-verbaal ook effectief een boete volgt, geeft een duidelijk signaal aan overtreders. Bij ernstige feiten (ernstige sorteerfouten of hardnekkige foutsorteerders) kan die oplopen tot duizenden euro’s.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.