Copernicus luchttemperatuur 2021
(Beeld: ERA5, Copernicus)

De laatste zeven jaren waren wereldwijd de warmste zeven jaren sinds registratie; de kooldioxide- en methaanconcentraties blijven stijgen

De Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S) van de Europese Unie publiceert zijn jaarlijkse bevindingen waaruit blijkt dat 2021 wereldwijd tot de zeven warmste jaren ooit behoorde. Europa beleefde een zomer van extremen met hittegolven in het Middellandse Zeegebied en overstromingen in Midden-Europa. Ondertussen bleven de mondiale concentraties van kooldioxide en methaan aanzienlijk toenemen.

De Copernicus Climate Change Service (C3S), die namens de Europese Commissie en met financiële steun van de Europese Unie wordt uitgevoerd door het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen op Middellange Termijn (ECMWF), maakt vandaag nieuwe gegevens bekend waaruit blijkt dat de afgelopen zeven jaar met een duidelijke marge de zeven warmste jaren ooit zijn geweest. Binnen deze zeven jaar behoort 2021 tot de koelere jaren, naast 2015 en 2018. Ondertussen beleefde Europa zijn warmste zomer ooit, hoewel hij in de buurt komt van eerdere warmste zomers in 2010 en 2018. In samenwerking met de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) meldt C3S ook dat voorlopige satellietmetingen bevestigen dat de broeikasgasconcentraties in 2021 zijn blijven stijgen, waarbij het kooldioxidegehalte (CO2) een jaarlijks wereldwijd kolomgemiddelde record van ongeveer 414 ppm heeft bereikt, en het methaangehalte (CH4) een jaarlijks record van ongeveer 1876 ppb. De koolstofemissies ten gevolge van bosbranden wereldwijd bedroegen in totaal 1850 megaton, vooral aangewakkerd door branden in Siberië. Dit was iets meer dan vorig jaar (1750 megaton koolstofemissies), hoewel de trend sinds 2003 dalende is.

Oppervlaktetemperatuur:

  • Wereldwijd was 2021 het vijfde warmste jaar ooit, maar slechts marginaal warmer dan de jaren 2015 en 2018;
  • Het jaar lag 0,3°C boven de referentieperiode 1991-2020, 1,1-1,2°C boven het pre-industriële niveau van 1850-1900;
  • De laatste zeven jaar waren met een duidelijke marge de warmste jaren ooit.

Wanneer we naar het wereldgemiddelde kijken, zien we dat de eerste vijf maanden van het jaar relatief lage temperaturen te zien gaven in vergelijking met de recente zeer warme jaren. Sinds juni behoren de maandtemperaturen wereldwijd echter steevast tot de vierde warmste ooit gemeten. De temperaturen over de afgelopen 30 jaar (1991-2020) liggen bijna 0,9 °C boven het pre-industriële niveau. In vergelijking met deze laatste periode van 30 jaar zijn de regio’s met de meeste bovengemiddelde temperaturen onder meer Noordoost-Canada, alsook grote delen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De meest benedengemiddelde temperaturen werden aangetroffen in het uiterste oosten van Rusland en Alaska, het centrale/oostelijke deel van de Stille Oceaan – samenvallend met La Niña-condities aan het begin en het einde van het jaar -, het grootste deel van Australië en delen van Antarctica.

De luchttemperatuur op twee meter hoogte voor 2021 ten opzichte van het gemiddelde voor de periode 1991-2020.
Bron: ERA5. Credits: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.