circulaire economie
(Beeld: Shutterstock)

De omslag naar een circulaire samenleving is een trein die we niet mogen missen

Grote vertragingen, tekorten aan materialen en producten, forse prijsstijgingen…. Tijdens de Covid-19 crisis bleek nog eens hoe kwetsbaar ons economisch model is voor schokken.  

Als we op de huidige manier verder doen zullen we tegen 2050 het equivalent van drie planeten nodig hebben om onze behoeften aan natuurlijke hulpbronnen te dekken en onze levenswijze aan te houden. Heel wat EU-landen zijn voor hun bevoorrading van materialen en energie bovendien sterk afhankelijk van de invoer van buiten Europa. 

Bovenop de schaarste van grondstoffen is er ook een sterke link tussen materialengebruik en klimaatverandering. De alsmaar intensievere exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen doet de uitstoot van broeikasgassen – oorzaak van de klimaatverandering – stijgen. Om het welzijn van de toekomstige generaties niet te hypothekeren, moeten we dringend overstappen naar een circulaire economie die de behoefte aan nieuwe grondstoffen verkleint en minder afval produceert.

Wat is de circulaire economie?

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is veel meer dan een kwestie van recycleren. Ze vergt o.m. het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, het verlengen van de levenscyclus van producten en nieuwe economische modellen die rond functionaliteit draaien (huur, collectief gebruik, …).

De transitie naar een circulaire economie kan onze ecologische voetafdruk substantieel verlagen. In de EU kan dat leiden tot een afname van de CO2-uitstoot met bijna de helft tegen 2030 en zelfs 83 procent in 2050. Ook de economische baten zijn groot. Voor bedrijven in de EU kunnen maatregelen zoals afvalpreventie, ecodesign en hergebruik een kostenbesparing opleveren van 600 miljard euro of 8 procent van de jaarlijkse omzet. De nieuwe businessmodellen die ontstaan zorgen ook voor een nieuwe dynamiek met extra innovatie, groei en meer tewerkstelling. Zo komen er banen bij in recyclage, onderhoud en reparatie, sectoren die arbeidsintensief zijn. Bovendien mogen we verwachten dat de transitie nieuwe jobs zal creëren die vandaag nog niet bestaan.

Analisten schatten dat investeringen in de circulaire economie tegen 2030 zullen groeien naar 4500 miljard dollar, dat is meer dan een kwart van het huidige BBP van de EU. De omslag naar een circulaire samenleving is een trein die we met zijn allen niet mogen missen…

De switch van lineair naar circulair is een enorme opportuniteit voor de ondernemingen, die trouwens steeds vaker op de kar springen. En ook voor beleggers op lange termijn is hier duidelijk een belangrijke rol weggelegd. Daarom commercialiseert Belfius vanaf deze week Belfius Equities Re=New, een nieuw fonds dat belegt in ondernemingen die oplossingen voorstellen voor een overgang naar, of een aanpassing aan een circulaire economie.

Voor meer info over de circulaire economie : De nieuwe beloftevolle markt voor beleggers – Belfius

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.