Investeren in duurzaamheid
Team Business energy use, sustainability Elements energy sources sustainable

Duurzaamheid wordt topprioriteit van bedrijven door stijgende energieprijzen

De energieprijzen die de laatste tijd in hoog tempo toenemen zorgen ervoor dat 37% van de bedrijven sneller gaat verduurzamen. Dat blijkt uit een duurzaamheidsbarometer van ING België, waarvoor 137 Belgische ondernemingen werden ondervraagd. 

Gemiddeld besteden de ondervraagde bedrijven 20% van hun omzet aan duurzaamheid. Vrijwel alle ondervraagde ondernemingen geven aan dat ze op de een of andere manier bezig zijn met het milieu. Met name aan CO2-reductie, recycleren en energiebesparing wordt veel aandacht besteedt. 

In een economie die onder druk staat, kan verduurzaming een flinke kostenpost zijn voor bedrijven. Toch zijn de meeste bedrijven niet terughoudend met het investeren in duurzaamheid. Twee derde van de ondervraagde bedrijven verwacht dat verduurzaming uiteindelijk een positieve impact heeft op het bedrijfsresultaat.

Motivatie om te verduurzamen

Vier op de tien bedrijven zetten duurzaamheid op de agenda uit zorg voor het milieu, blijkt uit het onderzoek. Ook wil een aanzienlijk deel van de bedrijven (41%) een duurzaam imago opbouwen. Daarnaast is kostenbesparing voor een groot deel van de bedrijven (34%) een reden om te verduurzamen. 

Hoewel de stijgende energiebedrijven ervoor zorgen dat veel bedrijven sneller investeren in duurzame oplossingen, werkt het ook de andere kant op. Ongeveer de helft van de bedrijven (51%) vindt dat er momenteel veel onzekerheid is in de markt. Voor 30% van de bedrijven is dit een reden om hun investeringen in duurzaamheid uit te stellen. Daarbij heeft 42% zijn budget voor duurzaamheid wat verkleind. 

Wie betaalt voor de verduurzaming?

Zes op de tien bedrijven (62%) verwacht de komende twee jaar kosten te maken om ecologischer te worden. Iets meer dan de helft (52%) rekent deze kosten door aan hun klanten. Een andere 57% laat de duurzaamheidsinvesteringen ten koste gaan van hun winstmarge. 

Iets meer dan de helft (51%) betaalt de duurzaamheidsinvesteringen uit eigen middelen. Ruim een derde (35%) kiest voor bankfinanciering. Bijna een derde van de bedrijven maakt gebruik van overheidssteunmaatregelen, namelijk 31%. 

Een ruime meerderheid van de bedrijven (71%) kijkt zeer positief naar de huidige internationale, Europese en nationale overheidsmaatregelen tegen klimaatverandering. Ook zijn bedrijven positief over de Europese Green Deal: het plan van de Europese Commissie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te halen. 60% van de bedrijven denkt de doelstellingen uit de Green Deal te kunnen behalen. 

Vier op de tien ondervraagde bedrijven geeft aan dat de overheid een rol heeft gespeeld in de verduurzaming van hun onderneming. De overheid kan vooral helpen door subsidies te verstrekken (vindt 35%) en een gelijk speelveld binnen Europa te creëren (vindt 32%).

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.