De ‘Waste-to-Materials’-revolutie: De weg vrijmaken voor een groenere toekomst

Een circulaire toekomst is belangrijk om onze planeet langer leefbaar te houden. Zeker in de bouw- en productiesectoren valt veel winst te behalen op het gebied van CO2-uitstoot en het vervangen van fossiele brandstoffen. Kan de zogenaamde ‘Waste-to-Materials’-revolutie daar een significante verandering teweegbrengen?

Volgens de Europese Unie is de bouwsector verantwoordelijk voor meer dan een derde van de totale afvalproductie in de Europese Unie. Daarnaast was de Europese bouwsector in 2019 verantwoordelijk voor veertig procent van de uitstoot van broeikasgassen. Door efficiënter om te springen met materialen zouden we tachtig procent minder uitstoot produceren.

Als een van de grootste veroorzakers van broeikasgasemissies, afvalproductie en de uitputting van hulpbronnen, draagt de productiesector dus een grote verantwoordelijkheid om zijn impact op de planeet te beperken. En aangezien tachtig procent van de milieu-impact van eindproducten al bepaald wordt in de ontwerpfase, spelen ontwerpingenieurs een cruciale rol in het aanjagen van positieve verandering.

Uitdagingen aanpakken

Veel fabrikanten doen al inspanningen om hun activiteiten duurzamer te maken, gaande van schonere en efficiëntere technologieën gebruiken tot programma’s opzetten voor recycling en afvalvermindering.

Toch zijn er nog aanzienlijke uitdagingen. Sommige fabrikanten zijn langzamer met het invoeren van deze oplossingen vanwege de kosten, een beperkt bewustzijn van de problematiek of weerstand tegen verandering. Maar ook toelevering en regelgeving vormen uitdagingen bij het bereiken van duurzaamheid in de productie.

Ook toelevering en regelgeving vormen uitdagingen bij het bereiken van duurzaamheid in de productie

Jack Bigio, co-CEO van UBQ Materials

Het overwinnen van deze barrières vereist een holistische aanpak die samenwerking, innovatie en de betrokkenheid van diverse belanghebbenden omvat.

De ‘Waste-to-Materials’-sector: Een brug tussen afvalbeheer en duurzame productie

Waste-to-materials is het omzetten van afval in waardevolle hulpbronnen, waardoor er minder nieuw materiaal nodig is en er minder afval naar stortplaatsen gaat. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals recycling, compostering en upcycling, transformeert deze sector afgedankte materialen in een nieuwe grondstof die opnieuw kan worden ingezet in het productieproces.

Een mooi voorbeeld hiervan zien we momenteel in de plasticindustrie, waar een proces werd ontwikkeld om plastic te produceren op basis van huishoudafval. Vieze luiers, pizzadozen en etensresten kunnen dus worden gebruikt als grondstof voor biogebaseerde plastic.

Kostenreductie en duurzaamheid combineren

Productie-ingenieurs worden geconfronteerd met beperkingen zoals kosten, technologie, regelgeving en veeleisende klanten. Binnen deze grenzen innovatieve oplossingen vinden die de milieu-impact minimaliseren – uiteraard zonder de functionaliteit, kwaliteit en betaalbaarheid van hun producten aan te tasten – vereist heel wat creativiteit, expertise en samenwerking.

Een andere uitdaging is het overstappen naar duurzame grondstoffen, die vaak beperkt beschikbaar, duurder of minder bekend zijn. De complexiteit van de toeleveringsketen en de behoefte aan gestandaardiseerde certificering maken dit nog ingewikkelder. Ingenieurs kunnen een cruciale rol spelen door samen te werken met leveranciers en materiaalwetenschappers om eventuele weerstand te overwinnen en duurzame grondstoffen te bevorderen.

In de productie-industrie staan zowel kostenreductie als duurzaamheid hoog op de agenda, maar die twee prioriteiten durven natuurlijk al eens te conflicteren. De ‘Waste-to-Materials’-aanpak kan daar echter een oplossing voor bieden. Technologieën zoals pyrolyse, vergassing en chemische recycling zetten afval om in waardevolle hulpbronnen, wat de afhankelijkheid van nieuwe materialen vermindert en stortafval minimaliseert.

In de productie-industrie staan zowel kostenreductie als duurzaamheid hoog op de agenda, maar die twee prioriteiten durven natuurlijk al eens te conflicteren.

Jack Bigio, co-CEO van UBQ Materials

Door gebruik te maken van duurzame materialen en samen te werken met afvalverwerkingsbedrijven kunnen ingenieurs de milieu-impact van fabricageprocessen verminderen. Hopelijk leidt dit ook tot de nodige veranderingen in standaarden en wetgeving.

De kloof dichten: Samenwerken met ingenieurs om duurzaamheidsdoelen te bereiken

Het is cruciaal om een gemeenschappelijke taal te spreken met ingenieurs bij het bespreken van duurzame oplossingen. Duurzaamheidsprofessionals moeten technische aspecten begrijpen, terwijl ingenieurs milieu- en maatschappelijke overwegingen moeten kennen. Door feitelijke gegevens en casestudy’s te presenteren kan men de haalbaarheid van duurzaamheid aantonen. Het verstrekken van hulpmiddelen, richtlijnen en trainingen aan ingenieurs is essentieel. Ondersteunende netwerken en kennisdeling bevorderen een cultuur van leren en verbeteren, waardoor ingenieurs gezamenlijk kunnen werken aan duurzame productie.

De toekomst van productie ligt in het omarmen van duurzame materialen en praktijken liever vandaag dan morgen.


Dit is een ingezonden bijdrage van Jack Bigio, co-CEO van UBQ Materials. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.