Max Swerdlow: We kunnen allemaal duurzaamheidskampioenen zijn

Bloesems, vogels die nesten bouwen en steeds meer zon … Wij associëren de maand april met het aanbreken van de lente en het ontwaken van de natuur. De afgelopen maanden heeft de wereldwijde Covid-19 pandemie ons nog meer doen stilstaan bij het belang van onze natuurlijke omgeving en de bescherming ervan. En de rol van bedrijven in het smeden van een duurzamere toekomst zal nog crucialer worden de komende maanden. Of het nu gaat om het ontwikkelen van duurzamere producten, het goed inzetten van technologieën of het implementeren van groenere bedrijfsmodellen.

Sterker nog: er zijn parallellen met de klimaatveranderingen en Covid-19: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het World Economic Forum vragen beide uitdagingen een wereldwijde aanpak, een langetermijnvisie en de business om hun rol te kunnen spelen. Minder luchtvervuiling, minder CO2-uitstoot doordat we minder reizen en minder woon-werkverkeer lijken te midden van een wereldwijde gezondheidscrisis wel comfortabel en hoopvol, maar het is belangrijk om de resultaten te erkennen als we samenwerken. Te lang hebben bedrijven de gevolgen van hun acties voor het milieu compleet genegeerd en duurzaamheid afgedaan als ‘een optie’, zoals bij de aankoop van een wagen. Bedrijven praten veel over het belang van stakeholders – waaronder werknemers, partners en de gemeenschap. Maar er is geen grotere stakeholder dan de planeet.

1 biljoen bomen 

Ik neem even ons eigen bedrijf als voorbeeld van zoveel andere. Salesforce streeft ernaar om haar innovatiecultuur in te zetten voor een duurzame toekomst die iedereen ten goede komt. Zo willen we bijvoorbeeld tegen 2022 voor al onze activiteiten 100% hernieuwbare energie gebruiken, een CO2-neutrale clouddiensten service aan alle klanten aanbieden en willen we tevens pleiten voor een beleid dat de planeet en de regio’s waarin wij actief zijn, op weg zet naar een koolstofarme economie.

Dat is waarom wij een trekkersrol spelen in het wereldwijde 1 biljoen bomen-initiatief. Onder leiding van het World Economic Forum wil een groep bedrijven tegen 2030 wereldwijd 1 biljoen bomen laten groeien, herstellen en behouden. Dat is ook de reden waarom we mee aan de wieg stonden van de Step Up Declaration, een alliantie die nieuwe technologieën wil inzetten om de CO2-uitstoot in alle economische sectoren te verminderen. Wij geloven dat technologie en tools een belangrijke rol kunnen spelen bij enerzijds het opsporen en beheren van de uitstoot en anderzijds bij het stimuleren van klimaatmaatregelen die het traject naar koolstofneutraliteit zullen versnellen.

Hoe wordt een bedrijf duurzaamheidskampioen? 

Ten eerste moeten organisaties ervoor zorgen dat hun duurzaamheidsdoelstellingen overeenkomen met hun groeistrategie op lange termijn en met hun financiële en operationele prioriteiten. Neem je beslissingen op basis van waarden, dan kan je duurzaamheidsprojecten daarmee verklaren. Als een bedrijf beslissingen neemt op pure economische data, kunnen ze van duurzaamheid een business case maken. Uiteraard verschillen organisaties – en hun bijbehorende CO2-voetafdruk – in omvang, maar iedereen kan prioriteit geven aan duurzaamheid en het behandelen als elk ander bedrijfsdoel.

Ten tweede: meten is weten. En dit transparant communiceren met de stakeholders is vertrouwen opbouwen. En als je hun vertrouwen wint, kun je anderen ook inspireren. De belangrijkste stakeholders op de hoogte houden over je vooruitgang kan perfect via een jaarlijks rapport. Zo zien ze ook dat het niet enkel bij theorie blijft en het toont het kader dat de acties afstemt op de belangen van de stakeholders. Door maatschappelijk goed te integreren en te steunen op de passie van onze mensen voor duurzaamheid, ben ik ervan overtuigd dat het bedrijfsleven het grootste platform voor verandering kan zijn.

Verwachtingen van stakeholders

Net als bij deze wereldwijde gezondheidscrisis kunnen we de uitdagingen van de klimaatverandering niet alleen aangaan. Leiders moeten visionair zijn en jaren en zelfs decennia vooruitkijken. En vervolgens oproepen om vandaag tot gedurfde actie over te gaan. Als onderneming hebben we uiteraard niet alle antwoorden, maar door mensen samen te brengen, door met andere bedrijven, de publieke sector en ngo’s samen te werken, kunnen we een belangrijke stap zetten om te veranderen.

Bedrijven erkennen in toenemende mate dat hun activiteiten, waarden en vermogen om winst te maken steeds meer met elkaar verweven zijn. Stakeholders hechten hier steeds meer belang aan, vooral dan de jongere mensen – toekomstige klanten, werknemers, partners. Als je vandaag de belangen van de planeet niet dient, dan dien je hun belangen ook niet. Earth Day – en bij uitbreiding Earth Month – herinnert er iedereen aan om terug meer van de natuur te genieten, het milieu te koesteren en onze impact op de planeet te verminderen. Samen kunnen we vandaag de actie reeds ondernemen waarvan we weten dat het morgen van ons allen wordt verlangd.

Opinie van Max Swerdlow, Country leader Belgium & Luxembourg bij Salesforce, naar aanleiding van Dag van Aarde (World Earth Day op 22 april).

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.