Op weg naar een duurzame IT-evolutie

We kunnen ons vandaag geen leven zonder technologie meer voorstellen. Technologie ondersteunt ons in ons dagelijks leven en op het werk. En dat heeft impact: de afgelopen 13 jaar is het aantal internetgebruikers wereldwijd verdubbeld en is het wereldwijde internetverkeer 25 keer zo groot geworden.

Alleen hebben die digitale technologieën waar we zo hard op rekenen ook aanzienlijke fysieke gevolgen. Computers, servers en andere elektronische apparaten vragen een enorme hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen en energie voor hun productie en gebruik. De komende jaren verwachten we een exponentiële groei in gegevensverwerking en wordt elektronisch afval (e-waste) een steeds grotere uitdaging. Hierdoor vergroot de impact van digitale technologie op het milieu nog meer.

Ondanks de groeiende milieueffecten van digitale technologie hebben wereldwijde connectiviteit en innovatie bijna elke industrie getransformeerd. Het is echter van essentieel belang om beter na te denken over hoe deze technologieën efficiënt kunnen worden ingezet en gebruikt, zodat de voordelen opwegen tegen de milieueffecten.

Om de stap te zetten naar duurzame IT-oplossingen hebben we zes stappen voor transformatieve actie geïdentificeerd die een organisatie kunnen helpen haar doelstellingen te bereiken. Of het nu gaat om duurzaamheid of zakelijk leiderschap, het ene hoeft niet ten koste te gaan van het andere. Bedrijven kunnen vandaag de dag beide doelen tegelijkertijd bereiken.

Energie-efficiëntie optimaliseren

De energiecrisis stond in 2022 bovenaan het zorgenlijstje van bedrijven. Niet alleen door de stijgende energiekosten, maar ook omdat ze actief werkten aan het verminderen van emissies. Het spanningsveld met betrekking tot datacenters in het kader van duurzaamheid is dat ze cruciaal zijn voor de toegang tot gegevens en bedrijfsactiviteiten, maar tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk energieverbruik en hoge energiekosten.

De overgang naar meer duurzame en energie-efficiënte datacenters is een belangrijk streefdoel.

Koen Segers, Managing Director BeLux bij Dell Technologies

De overgang naar meer duurzame en energie-efficiënte datacenters werd een belangrijk streefdoel. En dit door geavanceerde koel- en thermische oplossingen te implementeren, gebruik te maken van energiebeheertools en as-a-Service (aaS) oplossingen aan te bieden voor op maat gemaakte data storage.

Innovaties in moderne opslagoplossingen, zoals flashopslag, gegevensdeduplicatie en -compressie, helpen bedrijven om hun hardware te consolideren en tegelijkertijd energie te besparen. Zo wordt hun ecologische voetafdruk kleiner. Dit wordt steeds belangrijker voor het efficiënte beheer van IT-intensieve bedrijfsprocessen. Aangezien de kosten van energiegrondstoffen naar verwachting in 2023 gemiddeld 46% hoger zullen liggen, blijven we streven naar het stellen van de norm op het gebied van datacenter-infrastructuuroplossingen, met als doel efficiënte bedrijfsvoering en milieuprestaties te leveren voor onze gewaardeerde klanten.

Milieuvriendelijke bronnen

De IT-industrie is sterk afhankelijk van eindige grondstoffen, waaronder mineralen zoals lithium of coltan. Het winnen hiervan vraagt veel energie en water, en brengt milieuschade met zich mee.

Gelukkig groeit de vraag naar alternatieve grondstoffen. Die zijn gebaseerd op al bestaande materialen, zodat er geen natuurlijke hulpbronnen meer nodig zijn en er minder broeikasgassen worden uitgestoten tijdens de productie en levenscyclus van het product. Afvalkoolstofvezels uit de luchtvaartindustrie worden bijvoorbeeld gebruikt als basis voor polycarbonaat bij de productie van bepaalde laptops. Een ander alternatief materiaal is bioplastic, verkregen uit resten van bomen tijdens de papierproductie, dat wordt gebruikt als behuizing voor nieuwe componenten.

Innovatie in de ontwikkeling van nieuwe, milieuvriendelijkere materialen draagt bij aan een duurzamere IT-sector. Een van de meest directe initiatieven om dit te bereiken is het transformeren van het IT-ontwerpproces tot een circulair model, waardoor producten en materialen zo lang mogelijk in omloop blijven.

Circulariteit stimuleren om e-waste te verminderen

Volgens de VN wordt er wereldwijd maar liefst 57,4 miljoen ton e-waste geproduceerd. De recyclingpercentages blijven helaas laag; zelfs in de EU, die als wereldleider in e-waste recycling wordt beschouwd, wordt slechts 35% van het e-waste officieel op de juiste manier verzameld en gerecycleerd. Om meer ongebruikte technologie terug te winnen en producten en materialen zo lang mogelijk in gebruik te houden, streven we naar betere en meer uitgebreide reparatie-, herstel- en hergebruikdiensten voor zowel consumenten als bedrijven.

Door IT-producten eenvoudiger te ontwerpen, hoeven we minder grondstoffen te gebruiken.

Koen Segers, Managing Director BeLux bij Dell Technologies

Omdat duurzame alternatieven niet in elke productielijn beschikbaar zijn, is het van vitaal belang dat recycling en hergebruik op consistente wijze worden toegepast. Gerecycleerd plastic en plastic afkomstig uit oceanen kunnen we gebruiken voor verpakkingen en producten. Afgedankte elektronische apparaten die waardevolle metalen en mineralen bevatten, zijn eveneens waardevolle bronnen voor grondstoffen. Zo kunnen we bijvoorbeeld aluminium winnen uit oude harde schijfbehuizingen en opnieuw gebruiken in nieuwe behuizingen.

Door IT-producten eenvoudiger te ontwerpen, hoeven we minder grondstoffen te gebruiken, zijn componenten en materialen gemakkelijker terug te winnen voor hergebruik en recycling, kunnen we nieuwe bedrijfsmodellen zoals as-a-Service (aaS) bevorderen om de automatisering van het terugwinnen van afgedankte IT te stimuleren. Elk van deze stappen, hoe klein ook, draagt bij aan het terugdringen van emissies en afval.

Eenvoudige reparatie

Het repareren van apparatuur om hun levensduur te verlengen is bijna altijd een duurzamere keuze dan het kopen van nieuwe apparaten. Maar dan is het wel essentieel dat onderdelen gemakkelijk vervangen kunnen worden, handleidingen eenvoudig te vinden en te begrijpen zijn, en dat onderdelen en garanties gemakkelijk verkrijgbaar zijn.

Reparaties van apparaten en het hergebruik van materialen als onderdeel van dit proces zijn van cruciaal belang voor de circulaire economie. Reparatie wint steeds meer terrein als een flexibele oplossing binnen de IT-industrie.

Door te repareren vermindert het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materiaalstromen, en dat resulteert in minder afval en minder uitstoot. Bovendien kunnen de meeste reparaties lokaal worden uitgevoerd, wat leidt tot meer lokale werkgelegenheid in kleine en middelgrote bedrijven. En dat brengt ook sociale voordelen voor de lokale gemeenschap met zich mee.

IT-levensduur verlengen

De levensduur van elektronische apparaten kan worden verlengd door steeds duurzamere en repareerbare ontwerpen te ontwikkelen. Helaas gebeurt het vaak dat gebruikers hun elektronica snel vervangen wanneer er een krachtiger of goedkoper model beschikbaar is, of wanneer er apparaten met betere prestaties op de markt komen.

Hoe langer een apparaat in gebruik blijft, hoe beter voor het milieu.

Koen Segers, Managing Director BeLux bij Dell Technologies

Hoe langer een apparaat in gebruik blijft, hoe beter voor het milieu. Om apparaten zo lang mogelijk in gebruik te houden, dienen fabrikanten ervoor te zorgen dat de hardware kan worden geüpgraded om aan toekomstige eisen te voldoen en dat firmware- en beveiligingsupdates beschikbaar zijn, zelfs buiten een lopend servicecontract.

Alternatieve referentiemodellen

Het concept van ‘as-a-service’ is van grote waarde voor bedrijven die constant een krachtige IT-infrastructuur nodig hebben. In dit bedrijfsmodel worden kant-en-klare IT-diensten op aanvraag geleverd tegen transparante prijzen. Dit voorkomt ‘oversizing’ van de infrastructuur, wat betekent dat er geen infrastructuur wordt ontworpen of aangeschaft die meer capaciteit heeft dan nodig is om aan de huidige of toekomstige eisen te voldoen. Hierdoor is de kans veel kleiner dat nieuw aangeschafte apparatuur ongebruikt blijft buiten piekbelastingen.

Het raakvlak van technologie en duurzaamheid bevindt zich op een cruciaal punt. Als verantwoordelijk bedrijf moeten we constant rekening houden met de bredere impact van technologie op zowel mensen als de planeet. Duurzame IT-oplossingen zullen steeds belangrijker worden bij de besluitvorming van bedrijven, of het nu gaat om investeringen, technologiegebruik of efficiëntie, zowel in termen van productiviteit als milieuvriendelijke voordelen.


Dit is een ingezonden bijdrage van Koen Segers, Managing Director BeLux bij Dell Technologies.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.