Brias over voedsel, klimaat en duurzaamheid

Eerste BrIAS-reeks over voedsel, klimaat en duurzaamheid

Vrije Universiteit Brussel en Université libre de Bruxelles hebben samen het Brussels Institute for Advanced Studies (BrIAS) opgericht. Dat brengt wetenschappers, kunstenaars of ondernemers samen onder het hoofdthema duurzaamheid.

Frank Deconinck, co-directeur BrIAS: “Een Institute for Advanced Studies is een beproefd instrument om onderzoekers van hoog niveau aan te trekke. Zulke instituten zijn namelijk vaak kweekvijvers van ideeën, zonder enige filosofische of politieke beperking. Gesitueerd in Brussel, zelf een lappendeken van verschillende socio-economische en culturele omgevingen, wil BrIAS bruggen bouwen tussen verschillende disciplines en verschillende milieus.”

Co-directeur Serge Jaumain vult aan: “In lijn met de tradities van de ULB en de VUB kiest BrIAS resoluut voor onderwerpen met belangrijke potentiële maatschappelijke effecten en zoekt ook actief naar verbinding buiten het puur wetenschappelijke veld.”

Interdisciplinair en internationaal

Sinds januari komen wetenschappers uit de hele wereld samen in Brussel. 28 wetenschappers uit verschillende disciplines werken nog tot aan de zomer rond het onderzoeksthema The past, present and future of food, climate and sustainability. Naast top of mind disciplines zoals o.a. landbouwwetenschappen, biotechnologie, chemie en ecologie is er inbreng van wetenschappers uit archeologie, politieke wetenschappen, geneeskunde, recht en sociologie. 

Ook beleidsmakers, ngo’s, startups en ondernemingen op lokaal, nationaal en supranationaal niveau  worden betrokken.  Zo zijn er voordrachten of workshops over voedingsgewoonten uit het verleden of de uitdagingen waarmee de landbouw vandaag te maken heeft.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.