bouwsector beton

Vlaanderen heeft Circulair Beton-akkoord

De bouwsector lanceert het eerste Vlaamse Betonakkoord om werk te maken van meer groen beton. Het is een belangrijke stap om met circulaire principes de CO2-uitstoot te helpen verminderen en het materialengebruik in de sector te reduceren.

Het gaat om een initiatief van de projectpartners binnen het project Circulair Beton ondersteund door de Vlaamse overheid. De initiatiefnemers zijn: Groen Beton Vert, Buildwise, Vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclagebedrijven, Fedbeton en Embuild Vlaanderen. Het Nederlands Betonakkoord fungeerde als referentie.

Al veertig keer ondertekend

Elke bouwprofessional en stakeholder in de betonketen kan het Betonakkoord raadplegen en ondertekenen via de website betonakkoord-vlaanderen.be. Meer dan veertig bouwbedrijven en organisaties hebben intussen digitaal het betonakkoord onderschreven.

Beton neemt een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot voor zijn rekening. Zo zorgt de productie van cement alleen voor 7 procent van de globale uitstoot. Maar beton valt voor 100 procent te recycleren als het bij de sloop in een voldoende zuivere vorm vrijkomt.

De productie van groen en circulair beton is in opmars, maar een versnelling dringt zich op. Met het Vlaams Betonakkoord wil de sector die ambitie waarmaken en aansluiten bij de Europese doelstelling om de globale CO2-uitstoot te verminderen met 50 procent tegen 2050 en het materialengebruik met 30 procent te verminderen tegen 2030.

Concrete ambities

Het Vlaams Betonakkoord maakt werk van concrete ambities. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot van de betonproductie in Vlaanderen (inclusief ontginning en hergebruik van grondstoffen, transport en bouw/installatie) met 50 procent dalen tegenover de emissies van 1990. Tegen 2050 is het de ambitie om een nuluitstoot te bereiken.

Bovendien moet tegen 2030 het ontwerp van gebouwen en kunstwerken voorzien dat betonnen elementen maximaal hergebruikt kunnen worden of dat de functies in het gebouw maximaal aangepast kunnen worden. Verder zullen er geen stoffen meer aanwezig zijn in gebouwen die recyclage verhinderen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.