h2 groene waterstof

Eerste werknemers behalen certificaat nieuwe waterstofopleiding van UGent

Veertig werknemers hebben een certificaat gekregen van de nieuwe waterstofopleiding. Die opleiding aan de UGent rondt het eerste jaar af. De eerste lichting krijgt zijn of haar certificaat bij het Gentse bedrijf Anglo Belgian Corporation.

De waterstofopleiding is een traject van UGain, de academie voor levenslang leren voor ingenieurs aan de universiteit Gent, in samenwerking met Hydrogen Platform UGent, Waterstofplatform UGent en Agoria Vlaanderen. Door zowel inhoudelijk als qua vorm samen te werken zat de opleiding in recordtijd volzet. Het is een model dat succesvol is om opleidingen af te stemmen op de arbeidsmarkt en in te zetten op competenties die noodzakelijk zijn vandaag en om nodige investeringen aan te trekken.

Bedrijven mee aan het stuur

“De waterstofeconomie is in volle ontwikkeling en Vlaanderen telt talrijke technologische bedrijven die hier de vruchten van kunnen plukken. Nieuwe technologie zoals waterstof kan optimaal renderen als ze hand in hand gaat met de nodige skills die het rendement kunnen maximaliseren. Daarvoor is het belangrijk dat de nodige talenten kunnen aangetrokken worden, en ook dat de huidige werknemerspopulatie toekomstbestendig wordt opgeleid. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat bedrijven mee aan het stuur zitten in het aanbod van levenslang leren”, zegt Vickie Dekocker, senior adviseur arbeidsmarkt en onderwijs bij Agoria Vlaanderen.

Een unieke combinatie van academische expertise met bedrijfsbezoeken resulteerde in een nieuwe opleiding die van start ging in 2023. Dit partnerschapsmodel wijst de weg voor levenslang leren. Als inhoud en vorm afgestemd zijn met bedrijven, zitten opleidingen in recordtempo vol. “Met het Hydrogen Platform UGent zijn we zeer trots op deze samenwerking. De sterke waterstofexpertise aanwezig aan de UGent kan zo sneller doorstromen naar de industrie, maar we krijgen ook sneller inzicht in de noden van de bedrijven waaruit nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan”, verklaart Louis Sileghem, Hydrogen Platform Manager UGent.

De deelnemers kregen naast hun certificaat ook een receptie als afsluiter van de opleiding.

waterstof

Eén van de grootste uitdagingen van deze eeuw is ongetwijfeld de transitie naar een duurzame en klimaatbestendige samenleving en economie. De waterstofsector wordt beschouwd als een veelbelovende technologische sector met een groeipotentieel die de duurzame groei kan ondersteunen. “Ons land wil zich positioneren als importhub voor waterstof en koploper worden in de waterstoftechnologie”, aldus Agoria. De komende tien jaar zijn cruciaal in dat verhaal. Dat waterstof potentieel heeft, mag blijken uit het feit dat het vaak bestempeld wordt als de ontbrekende schakel om moeilijk te elektrificeren sectoren te vergroenen.

Waterstof en afgeleide molecules van waterstof zoals methanol, methaan en ammoniak kunnen veelzijdig ingezet worden voor het verduurzamen van industriële producten en processen maar ook als energiedrager om energie te importeren of als brandstof voor de transportsector. De toepassing en de uitrol van waterstoftechnologie in onze samenleving vraagt ook om de noodzakelijke competenties op onze arbeidsmarkt. Het veiligheidsaspect en certificatie om bepaalde processen en toepassingen om te vormen naar waterstof is hierbij een belangrijk gegeven.

lees ook

Ecopinie: Vlaanderen waterstofland

Deze opleiding draagt bij aan het geprofessionaliseerd opleidingsaanbod rond waterstof, op maat van de bedrijven. Ze combineert theoretische kennis in de verschillende facetten van waterstof (productie, conversie en gebruik, opslag, transport, veiligheid) met unieke bedrijfsbezoeken uit de industrie.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.