waterstof H2

Sweco bestudeert 70 km waterstofleidingen in Vlaamse havens

Ingenieurs- en architectenbureau Sweco werkt in opdracht van infrastructuurbedrijf Fluxys Belgium aan de haalbaarheidsstudie en het vooronderzoek van verschillende waterstoftracés in Gent en Antwerpen. Het gaat om ruim 70 kilometer aan leidingen. Daarnaast staat Sweco in voor onder andere het ontwerp, de project-MER en de veiligheidscoördinatie.

Fluxys Belgium staat klaar om voor de decarbonisering van de Belgische en Noordwest-Europese economie de nodige waterstof- en CO2-infrastructuur te ontwikkelen. Samen met de industrie, verschillende partners en aangrenzende operatoren is het infrastructuurbedrijf in volle voorbereiding van terminalprojecten, en de aanleg en ombouw van leidingen in en tussen de industriële zones in België en naar de buurlanden. Sweco kreeg in dat kader van Fluxys de opdracht toegewezen voor de volledige studie van ongeveer 70 km waterstofleidingen in de havens van Gent en Antwerpen.

Kennis en expertise in kaart

Het doel is om in 2026 de eerste waterstof- en/of CO2-netverbindingen klaar te hebben voor de industrie. Sweco brengt met de opdracht de kennis en expertise in kaart die in ons land aanwezig is, en door de Vlaamse Waterstofvisie wordt gepromoot. “We hebben veel ervaring met het ontwerpen en vergunnen van windparken en groene waterstofprojecten”, zegt Erwin Malcorps, Business Area President bij Sweco Belgium. Onze experts leggen zich toe op waterstofprojecten, van energieproductie, transport en distributie tot aan de eindgebruikers. Als partner willen we mee het verschil maken voor een duurzame en energieonafhankelijke economie en samenleving.”

Waterstofnetwerk van Fluxys

 “Het transport van waterstof en groene moleculen is een essentiële schakel in onze energietransitie”, vult Tom Van Den Noortgaete, Division Director Energy & Environment bij Sweco aan. “Ons land heeft veel waterstof nodig om onze chemische cluster en moeilijk te elektrificeren sectoren koolstofneutraal te maken. In zijn plan voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility oftewel RRF) heeft België zich ertoe verbonden de ontwikkeling van ten minste 150 km waterstof- en CO2-vervoerspijpleidingen te ondersteunen.”

lees ook

Sweco werkt mee aan circulair waterproject in Antwerpse haven

Waterstof wordt zo een belangrijk onderdeel van een hertekend energiesysteem. Met de infrastructuur die Sweco voor Fluxys Belgium bestudeert zullen de havens van Gent (North Sea Port) en Antwerpen (Port of Antwerp-Bruges) daarin als Europese hubs een voortrekkersrol spelen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.