20220215 Zeebrugge impressie Hyoffwind-1600x560_0

Vlaanderens eerste groene waterstoffabriek krijgt milieuvergunning

De groene waterstoffabriek van Vlaanderen, Hyoffwind, heeft een milieuvergunning gekregen. Daarmee is de laatste drempel genomen voor de bouw van de allereerste power-to-gas installatie in Vlaanderen en zal in Zeebrugge worden gebouwd.

Hyoffwind moet een cruciale rol spelen in de groei van de regio, en bij uitbreiding zelfs de EU, om end-to-end groene energiediensten tot stand te brengen. De waterstoffabriek zal dat doen door hernieuwbare elektriciteit om te zetten in groene waterstof. Met een jaarlijkse productie van 3.500 tot 4.000 ton waterstof, die voldoet aan de hoogste normen voor transport, wil Hyoffwind de schone energie in Vlaanderen en Europa aanzienlijk stimuleren. Dat schrijft Flanders Investment & Trade.

Mijlpaal voor energietransitie

De allereerste groene waterstofinstallatie zal naar verwachting in 2024 operationeel zijn en zal starten met de omzetting van 25 MW hernieuwbare energie. Naargelang de vraag kan de productie worden opgedreven tot 100 MW. Eens de waterstof is geproduceerd dan zal die worden vervoerd via pijpleidingen en tankwagens richting het aardgasnet en industriële waterstofgebruikers. Het is de bedoeling om zowel in België als elders in Europa waterstof te leveren. Daarnaast zal het worden gebruikt om het elektriciteitsnet te balanceren.

Het is de bedoeling van Hyoffwind om alle spelers in de waterstofwaardeketen een boost te geven, van productie over transport tot levering. Op die manier kan de revolutionaire, groene voorziening de waterstofeconomie in Vlaanderen aanwakkeren. Al heeft het groene energieproject volgens Flanders Investment & Trade ook de kracht om door te sijpelen in de Europese waterstofstrategie. De Belgische gasnetbeheerder Fluxys en Virya Energy, de energieholding opgericht door Colruyt en Korys zien de faciliteit als energie- en logistiek knooppunt voor waterstofgekoppelde toepassingen in de EU.

lees ook

Vernieuwde Belgische federale waterstofstrategie legt de lat hoger

Strategische plaatsing

De eerste waterstoffabriek in Vlaanderen komt dus aan de kust, in Zeebrugge. Die plaats is niet toevallig gekozen, zo blijkt. “Het havengebied van Zeebrugge in de Vlaamse haven van Antwerpen-Brugge (Port of Antwerp-Bruges) is de perfecte gastheer voor deze ambitieuze gamechanger op het gebied van duurzaamheid”, aldus Flanders Investment & Trade. “Het is ook de thuisbasis van het eerste grootschalige windenergiepark ter wereld. De haven beschikt over een hecht, innovatief ecologisch en technologisch bedrijf- en kennisecosysteem. Bovendien streeft de haven naar volledige klimaatneutraliteit tegen 2050.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.