zonnepanelen_dak_werkmannen_economie

Energietransitie zet door, ondanks onzekerheid in de wereld

De energietransitie zet wereldwijd door, maar aan een trager tempo door de groeiende wereldwijde onzekerheid. Het zwaartepunt van de transitie verschuift wel meer naar de ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranking van het Wereld Economisch Forum.

Van de 120 landen in de zogenaamde Energy Transition Index (ETI) hebben er 107 in de voorbije tien jaar vooruitgang geboekt. Maar het tempo van die vooruitgang ligt lager, door economische onzekerheid, toenemende geopolitieke spanning en technologische verschuivingen.

Optimisme

Toch is er ook heel wat reden tot optimisme, zegt het Wereld Economisch Forum (WEF), zoals de stijgende wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie en de sterke energietransitie in Afrika ten zuiden de Sahara.

Europese landen leiden de rangschikking en nemen de hele top 10 in, met Zweden, Denemarken en Finland op kop. De landen profiteren van duidelijke politieke keuzes en sterke investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Groeilanden als China en Brazilië hebben de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt, vooral omdat ze hun aandeel schone energie vergroten en investeren in de betrouwbaarheid van hun stroomnetten. Brazilië zet volop in op waterkracht en biobrandstoffen, en boekt vooruitgang op het gebied van zonne-energie. China investeert volop in hernieuwbare energie, batterijen voor elektrische voertuigen, zonnepanelen, windturbines en andere kritieke technologieën.

Ontwikkelingslanden

Opvallend is dat de kloof tussen de ETI-scores van rijke en ontwikkelingslanden verkleint, en dat het zwaartepunt van de transitie duidelijk verschuift naar de ontwikkelingslanden. Maar de groei van hernieuwbare energie blijft grotendeels beperkt tot geavanceerde economieën en enkele groeilanden. Daarom is er nood aan meer financiële steun aan ontwikkelingslanden om een duurzame en eerlijke energietransitie mogelijk te maken, zegt het WEF.

“De boodschap van de Energy Transition Index is duidelijk: er is dringend actie nodig”, besluit Espen Mehlum van het Wereld Economisch Forum. “Beleidsmakers moeten gedurfde beslissingen nemen om het momentum terug te winnen in de transitie naar eerlijke, veilige en duurzame energietoekomst. Dat is cruciaal voor mensen, hele economieën en de strijd tegen de klimaatverandering.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.