Essenscia_memorandum_transitie

Essenscia lanceert transitieplan voor meer concurrentiekracht en duurzaamheid

Sectorfederatie Essenscia roept met de slogan ‘Boost de transitie. Kantel het industriebeleid mee in de juiste richting’, op voor een ambitieus en coherent industriebeleid op alle politieke niveaus. Essenscia presenteerde tegelijk haar transitieplan voor de chemie, kunststoffen en life sciences. In het plan staan tien topprioriteiten en dertig succesfactoren om de juiste randvoorwaarden op het vlak van energie, klimaat, milieu, logistiek, digitalisering en circulaire economie.

Een rechtszeker en stimulerend beleidskader dat de internationale concurrentiekracht van de chemie- en farmasector versterkt, is voor essenscia de inzet van de verkiezingen in juni volgend jaar. Door hoge energie- en loonkosten, aanhoudende onzekerheid in het vergunningsbeleid en toenemende internationale concurrentie worstelt de sector met een verzwakt concurrentievermogen. Net omdat de sector van chemie en life sciences goed is voor bijna 100.000 jobs is er nood aan een industriebeleid op alle politieke niveaus. In die uitdagende context moeten bedrijven ook bijdragen aan de ingrijpende energie- en klimaattransitie, digitalisering en transitie naar een circulaire economie.

Transitieplan

Die omschakelingen vragen op korte tijd nieuwe skills, technologieën, infrastructuur en  meer concurrentiekracht. Daarom heeft Essenscia een transitieplan uitgewerkt met cruciale randvoorwaarden voor een doeltreffend industriebeleid. “De sector en de ganse industrie staan voor bijzonder complexe uitdagingen die een radicale transformatie en massale investeringen vragen”, zegt gelegeerd bestuurder Yves Verschueren. “Om de duurzame chemie- en farma-industrie uit bouwen moet er intensief worden samengewerkt door overheid en industrie, binnen een coherent beleidskader. Met dit sectorspecifiek transitieplan reiken we de hand aan beleidsmakers en zeggen we waar het op staat.”

Energie is volgens Essenscia de belangrijkste factor voor industriële transitie. Er is nood aan een bevoorradingszekere en competitieve energiemix die alle vormen van koolstofarme energie omarmt. In die context zijn klimaatinnovaties belangrijk. Het gaat dan om CO2-opslag, koolstofarme waterstof, elektrificatie of chemische recyclage van kunststoffen. Een stimulerend innovatiebeleid moet die vernieuwing ondersteunen. Essenscia meent dat, om concurrentieel te blijven, de energie- en loonkosten moeten worden aangepakt. Tot slot vereist de transitie aangepaste infrastructuur en talent. De onderwijskwaliteit moet omhoog met een focus op praktijkgerichte STEM-opleidingen en duaal leren.

lees ook

Investering van 415 miljard euro nodig om Belgische netto-nultransitie te realiseren

“We mogen nooit uit het oog verliezen dat duurzaamheid onlosmakelijk is verbonden met concurrentiekracht”, zegt directeur Ann Wurman. “Exportgerichte bedrijven moeten concurrentieel zijn op wereldvlak om te kunnen innoveren en investeren in duurzame producten en productieprocessen. Het zijn vooral de bedrijven die de komende jaren ongeziene en risicovolle investeringen zullen moeten doen in nieuwe technologieën. We vragen aan de overheid een industriebeleid dat die transitie maximaal ondersteunt, zowel financieel als op vlak van regelgeving. Daarbij moeten we ook beter gebruik maken van Europese fondsen, meer wegen op de Europese besluitvorming en de overdreven regeldrift aanpakken.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.