hoofdgebouw BlueChem

BlueChem verdubbelt labocapaciteit voor innovatieve start-ups

BlueChem, de unieke incubator voor duurzame chemie in Antwerpen, heeft een investeringsdossier klaar voor een forse uitbreiding. Daardoor zal de labocapaciteit voor innovatieve start-ups meer dan verdubbelen. Dat is blijkbaar nodig, want amper drie jaar na de opstart zijn de gespecialiseerde labo’s in de incubator al bijna volzet en blijft de interesse van bedrijven uit binnen- en buitenland toenemen.

BlueChem XL zou in het voorjaar van 2025 de deuren moeten openen. Het nieuws is bekendgemaakt tijdens een werkbezoek van Vlaams minister Jo Brouns en Antwerps schepen Erica Caluwaerts afgelopen weekend, naar aanleiding van de opendeurdagen van de chemie en life sciences. In de BlueChem-incubator voor duurzame chemie innoveren een dozijn beloftevolle start-ups om productieprocessen en materialen klimaatneutraal, circulair, milieuvriendelijker en energie-efficiënter te maken. Maar bijvoorbeeld ook om experimenten met moleculair bier, eiwitten voor duurzamere voeding, nauwkeurigere analysetechnieken voor milieumetingen en drones om productie-installaties te inspecteren.

BlueChem XL

De innovatiekracht van BlueChem krijgt ook internationaal steeds meer weerklank. Dit jaar besloten twee buitenlandse start-ups om zich in de chemie-incubator te vestigen. Het gaat om Aquature,  een Brits bedrijf gespecialiseerd in innovatieve waterzuiveringstechnologie waarbij CO2 uit afvalwater wordt verwijderd en opgevangen voor hergebruik als grondstof. De tweede startup, Fairbrics, is een Franse scale-up die een technologie heeft ontwikkeld om CO2 om te zetten in polyester, een veel gebruikte textielvezel voor kleding.

 
v.l.n.r. Yves Verschueren (essenscia), Bruno Reyntjens (VITO), Barbara Veranneman (BlueChem), Vlaams minister Jo Brouns, Antwerps schepen Erica Caluwaerts, Liesbet Boogaerts (BlueChem), Ann Wurman (essenscia vlaanderen)

Omdat de formule aanslaat hebben de verschillende partners van BlueChem (hoofdaandeelhouder essenscia, stad Antwerpen, POM Antwerpen en VITO) beslist om werk te maken van BlueChem XL, een forse uitbreiding van de bestaande incubator. In de nog te bouwen bedrijvenhub ‘Blue Gate Antwerp Terminal North’ zal BlueChem XL een oppervlakte van 2.500 vierkante meter innemen. Er zullen vooral labo’s worden ingericht (1.350 m²), aangevuld met een beperkt aantal kantoren (150 m²). De labocapaciteit zal daardoor meer dan verdubbelen.

Operationeel in 2025

Met de uitbreiding is een investering van 6,3 miljoen euro gemoeid. De initiatiefnemers rekenen voor de helft van dat bedrag op overheidssteun vanuit Europa en Vlaanderen. Zo heeft de Vlaamse Regering de toelage via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) al principieel toegezegd en is ze momenteel volop bezig met de verwerking van de aanvraag voor de steun vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen. Als alles volgens plan verloopt, hoopt BlueChem in het voorjaar van 2025 de deuren te openen.

“Vlaanderen is een absolute topregio op het vlak van innovatie en de chemiesector is één van de belangrijkste sectoren in onze Vlaamse economie”, aldus Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk tijdens het bezoek. “Het succes van de BlueChem-incubator bevestigt de meerwaarde van experimenteerruimte op laboschaal. Je kan hier zien waar duurzame chemie naartoe zal gaan in de toekomst.  Met de investeringen bouwen we verder aan één van de sterkste chemieclusters ter wereld, hier in Vlaanderen.”

Antwerpse chemiecluster

“Antwerpen beschikt over de grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa, een van de grootste en meest gespecialiseerde ter wereld”, vult Erica Caluwaerts, Antwerps schepen voor Economie, Werk, Innovatie en Industrie aan. “De chemie-industrie zal een cruciale rol spelen in de duurzame transitie richting klimaatneutraliteit en circulaire economie. Daarom investeren we als stadsbestuur fors in initiatieven zoals BlueChem (XL) die baanbrekende innovaties stimuleren om de chemiesector te helpen verduurzamen.

lees ook

Universiteit Antwerpen opent innovatiehub BlueApp

“Het succes van BlueChem overtreft alle verwachtingen”, glunderen manager Liesbet Boogaerts en voorzitter Barbara Veranneman. “Dit is niet zomaar een uitbreiding. Het gaat om een uiterst strategische investeringsbeslissing die BlueChem extra slagkracht geeft om meer beloftevolle en innovatieve start-ups uit binnen- en buitenland aan te trekken. De incubator is op korte tijd uitgegroeid tot een Europese hotspot voor technologische innovaties in duurzame chemie. Die koppositie willen we versterken.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.