BACA
(Beeld: BACA)

Ethias sluit zich aan bij drie klimaatinitiatieven en versterkt haar rol als duurzame verzekeraar

Ethias zet haar klimaatambities kracht bij door zich te engageren voor drie klimaatinitiatieven: “Belgian Alliance for Climate Action” (BACA), “Climate Action 100+” en “Partnership for Biodiversity Accounting Financials” (PBAF). Als verzekeraar wil Ethias een positieve impact hebben op de samenleving. Dit doet ze door te kiezen voor duurzame en verantwoorde investeringen, maar ook door zich op deze manier te engageren. Omdat Ethias zich aansluit samen met andere institutionele beleggers biedt dit een nog grotere hefboomwerking om invloed uit te oefenen op een duurzame toekomst.

Ethias treedt als eerste Belgische speler toe tot het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)

Het PBAF is een samenwerkingsverband van 30 financiële instellingen (ze vertegenwoordigen samen meer dan 6,8 biljoen dollar aan activa in beheer) die samenwerken om de “PBAF Standard” te ontwikkelen. Die norm stelt financiële instellingen in staat de effecten en afhankelijkheden van biodiversiteit van leningen en investeringen te beoordelen en openbaar te maken. 

Inzicht in de (positieve en negatieve) gevolgen van de beleggingsportefeuille van Ethias op het vlak van biodiversiteit is een belangrijke doelstelling.

www.pbafglobal.com

Ethias is bij de eerste Belgische verzekeraars die toetreden tot de Belgian Alliance for Climate Action (BACA)

BACA is een Belgisch initiatief dat wordt geleid door The Shift en het WWF. Met een wetenschappelijk gefundeerde aanpak helpt het de milieu-impact van de aangesloten bedrijven te verminderen. Door toe te treden tot de BACA verbindt Ethias zich ertoe om zich binnen de 12 maanden aan te sluiten bij het Science Based Targets initiative (SBTi). Dit is een samenwerking tussen het CDP (Carbon Disclosure Project), het United Nations Global Compact, het World Resource Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF). Het zal Ethias in staat stellen haar tussentijdse doelstellingen voor koolstofneutraliteit vast te leggen volgens erkende wetenschappelijke methoden, om zo de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken. Deze aanpak is een uitbreiding op het eigen Change Over-plan van Ethias. 

www.belgianallianceforclimateaction.org

Climate Action 100+: de effecten van broeikasgassen beperken

Climate Action 100+ bestaat uit 617 wereldwijde investeerders die verantwoordelijk zijn voor meer dan 65 000 miljard dollar aan beheerd vermogen in 33 verschillende markten. Het initiatief moet ervoor zorgen dat de (165) grootste broeikasgasuitstoters de nodige maatregelen nemen tegen de klimaatverandering.

Ethias heeft zich aangesloten bij Climate Action 100+ om openlijk steun te betuigen aan het initiatief en aan de doelstellingen die worden nagestreefd om de effecten van broeikasgassen op de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Ethias is één van de eerste Belgische verzekeraars die zich aansluit bij Climate Action 100+.

www.climateaction100.org

Bénédicte PASSAGEZ, Head of Sustainability: “Duurzaamheid integreren in de strategie van de onderneming betekent vooral dat Ethias een 360-gradenvisie wil hanteren bij haar beslissingen. Daarbij houdt ze rekening met de gevolgen die deze beslissingen kunnen hebben voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en de samenleving in haar geheel. In lijn met de nieuwe “Sustainablity”-strategie die Ethias recent heeft uitgetekend, heeft ze eveneens een nieuw gemotiveerd team samengesteld dat tot taak heeft de ESG-aspecten te integreren in het dagelijkse werk van alle medewerkers. De drie collaboratieve engagementen die we recent ondertekend hebben, zijn een belangrijke stap richting een duurzame toekomst, voor onze onderneming en voor de samenleving in haar geheel. Hiermee bevestigt Ethias opnieuw haar rol als verantwoordelijke verzekeraar.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.