co2 reductie broeikasgas

Europa keurt rapportageregels voor koolstofinvoer goed

De Europese Commissie heeft de spelregels duidelijk gemaakt voor de implementatie van het Carbon Border Adjustement Mechanisch (CBAM). Het gaat om regels die gelden tijdens de overgangsfase van 1 oktober 2023 tot eind 2025.

De Europese regels beschrijven de manier waarop bedrijven hun CO2-afdruk moeten rapporteren wanneer ze goederen in-of uitvoeren. Ook de overgangsmethode voor het berekenen van de ingebedde emissies die vrijkomen tijdens het productieproces van CBAM-goederen zijn door de commissie vrijgegeven. In de overgangsfase hoeven handelaars alleen te rapporteren over de uitstoot die gepaard gaan met de invoer van goederen. Er zullen nog geen financiële bijdragen worden gevraagd. Op die manier kunnen bedrijven zich voorbereiden op de definitieve implementatie van CBAM, vanaf 2026.

Bedrijven ondersteunen

De Europese Commissie heeft tegelijk richtlijnen gepubliceerd over de praktische kant van de rapportering. Zo worden speciale IT-tools ontwikkeld om importeurs te helpen bij die rapportering. Daarnaast stelt de commissie tutorials, trainingsmateriaal en webinars ter beschikking van de bedrijven om hen te ondersteunen. Die bedrijven moeten vanaf het vierde kwartaal alle gegevens verzamelen. Maar het eerste rapport moet pas tegen 31 januari 2024 worden ingediend.

lees ook

DE uitvoeringsverordening is de voorbije maanden uitvoerig bestudeerd door het bevoegde CBAM-comité. Dat comité bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese lidstaten. CBAM moet één van de centrale pijlers worden in het ambitieuze Fit for 55-programma om koolstoflekkage te bestrijden. Dergelijke lekkage gebeurt wanneer EU-bedrijven hun activiteiten verplaatsen naar niet-EU landen om daar te profiteren van lagere normen. Het ontstaat ook wanneer EU-producten worden vervangen door koolstof-intensievere invoer, wat uiteraard de (Europese) klimaatactie ondermijnt.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.