visnetten

Europese Commissie wil bodemvisserij tegen 2030 aan banden leggen

De Europese Commissie wil bodemvisserij met gesleept tuig tegen 2030 geleidelijk afschaffen in alle beschermde mariene gebieden. De maatregel staat in een actieplan voor de bescherming en het herstel van mariene ecosystemen dat de Commissie dinsdag heeft gepubliceerd.

In het plan vraagt de Commissie aan de lidstaten om gezamenlijke aanbevelingen voor te stellen en nationale maatregelen te nemen om de bodemvisserij tegen 2030 geleidelijk af te schaffen in beschermde gebieden. Die beslaan ongeveer 12 procent van de Europese wateren. Tegen maart 2024 moeten de eerste maatregelen gepresenteerd worden voor de Natura 2000-gebieden. Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Herstel ecosystemen


Om het herstel van kwetsbare ecosystemen op de zeebodem te bevorderen, is bodemvisserij dieper dan 800 meter sinds 2016 verboden in de Europese Unie. Vorig jaar besloot de Commissie ook om de praktijk te verbieden tussen 400 en 800 meter diepte in een aantal gevoelige zones in het noordoosten van de Atlantische Oceaan. Niettemin blijft bodemvisserij met bijvoorbeeld sleepnetten, staande kieuwnetten of grondbeugen volgens de commissie “zeer wijdverspreid”.

Volgens de commissie vinden die methodes plaats in 80 tot 90 procent van de exploiteerbare zones in het noordoosten van de Atlantische Oceaan, in veel Natura 2000-gebieden en andere beschermde gebieden. De sector kampt niet alleen met een te hoog brandstofverbruik en te hoge CO2-uitstoot, maar moet er ook dringend iets gedaan worden aan het afschrapen van de zeebodem. Die praktijk vernietigt ecosystemen die zelf koolstofputten zijn, het verzwakt vispopulaties die zich er voortplanten en het werkt ook bijvangsten in de hand door een gebrek aan selectiviteit.

Platvis en rog

Wat is bodemvisserij nu precies? Die vraag stelde Xavier Taveirne dinsdag op Radio 1 aan bioloog Gert Van Hoey. “Het is een sleeptechniek met planken en kettingen waarbij de bodem van de zee wordt omgewoeld en de platvis en rog in de netten wordt gejaagd. De techniek gaat al eeuwen mee en heeft in sommige gebieden de bodem, en het leven op de bodem, aangetast. Via deze ingrepen wil Europa de bodem geleidelijk aan herstellen. Sommige soorten herstellen snel, voor andere is meer tijd nodig en dat is wat de commissie wil bereiken”, aldus Gert Van Hoey, bioloog bij het ILVO, het Instituut voor Landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek.

Een alternatieve techniek is nog niet op de markt en daar is volgens Gert Van Hoey een verklaring voor. “Wel, het is moeilijk om een vis die zich in de bodem verstopt op te jagen zonder die bodem aan te raken. Als we deze soorten op de markt en op het menu willen, dan zijn de vissers verplicht om een deel van de bodem te beroeren. Alleen zo kan de visserij de lekkernijen uit de bodem, zoals ze het zelf noemen, blijven aanbieden.”

lees ook

Europa beschermt enorm gebied tegen diepzeevisserij

Instandhoudingsmaatregelen


De Commissie vraagt ook aan de lidstaten om instandhoudingsmaatregelen voor de visserij te nemen om beschermde mariene gebieden (MPA’s) te beschermen. Zo moet uitvoering gegeven worden aan de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de daarin voorziene ambitie om dertig procent van de zeeën wettelijk en doeltreffend te beschermen. De European Bottomfish Alliance (EBFA), die 20.000 vissers uit veertien landen vertegenwoordigt, stelt dat het verbod op trawlvisserij in beschermde gebieden “7.000 vaartuigen in gevaar zal brengen”, wat overeenkomt met “25 procent van de in de EU aangelande hoeveelheden en 38 procent van de totale inkomsten van de Europese vloot”.

Op het ILVO vindt vaak onderzoek plaats naar de gevolgen voor de (Vlaamse) vissers, ook al gaat het verbod pas in tegen 2030. “We begeleiden de vissers voor de impact van die beperkingen en sluitingen van een deel van de gebieden. De ambitie ten opzichte van Europa moet zijn om een balans te vinden tussen natuurherstel en voldoende visserijmogelijkheden. Het is duidelijk dat het inspanningen van de sector zal vergen, zowel ruimtelijk als technisch”, besluit Gert Van Hoey.

Bronnen: Belga en Radio 1  

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.