Technician,Repairing,Inside,Of,Mobile,Phone,By,Soldering,Iron.,Integrated

Europese Commissie zet recht op reparatie op papier 

De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel ingediend om het ‘recht op reparatie’ tot leven te wekken. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om ook na de wettelijke garantie producten te laten herstellen. 

Kapotte elektronicatoestellen belanden nu vaak op het containerpark, terwijl ze eigenlijk nog te herstellen zijn. Dat komt omdat fabrikanten na het verstrijken van de wettelijke garantietermijn niet meer staan te springen om defecten te repareren. De Europese Commissie wil consumenten het recht geven om hun toestellen te kunnen blijven laten repareren tot het definitief de geest geven. Dit ‘recht op reparatie’ is nu ook in een wetsvoorstel gegoten. 

recht op reparatie

Het wetsvoorstel maakt onderscheid tussen de nu al geldende garantieregels op elektronica en wat daarna. Binnen die garantietermijn, die voor de meeste productcategorieën vastgelegd is op twee jaar, dient de fabrikant sowieso reparaties aan te bieden, tenzij de kosten van de reparatie duurder zouden uitvallen dan het toestel volledig vervangen. Het recht op reparatie wil dit verlengen tot na de garantie. 

Als het wetsvoorstel er door komt, zullen consumenten een reparatie kunnen vragen, tenzij de fabrikant kan bewijzen dat het toestel niet meer te repareren is. De fabrikant dient de klant bij aankoop ook te informeren over dat recht en duidelijke informatie te geven over hoe ze toestellen kunnen laten repareren. Tenslotte wil de Commissie ook een platform opzetten om consumenten in contact te brengen met reparateurs, die aan bepaalde kwaliteitsstandaarden om op dit platform toegelaten te worden. 

Circulaire elektronica 

De plannen van het recht op reparatie passen binnen het actieplan rond circulaire economie dat de Commissie in 2020 opstelde. De bedoeling is om de elektronische afvalberg zoveel mogelijk te reduceren. Ook de invoer van USB-C als universele standaard voor opladers passen binnen dit actieplan. Het recht op reparatie is van toepassingen op allerlei elektronica-apparaten zoals televisies en huishoudstellen. Enkele details zijn nog voer voor discussie, merkt TechCrunch op, zoals de termijn waarbinnen de reparatieplicht moet gelden.

lees ook

Circulaire economie kan biodiversiteit redden

De Europese Commissie voorziet een periode van vijf tot tien jaar na aankoop. Mobiele toestellen worden voorlopig nog niet genoemd in het wetsvoorstel, al zullen op termijn smartphones en tablets zeker worden toegevoegd. “Dit voorstel is de volgende stap om het recht op reparatie realiteit te maken. De eerste stappen waren goederen herstelbaar maken en de consument informeren over duurzame alternatieven. Nu krijgt de consument ook de nodige instrumenten om te kiezen voor reparatie en een positieve bijdrage te leveren aan de circulaire economie”, zegt Belgisch politicus Didier Reynders in het persbericht. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.