Fortinet_logo

Fortinet sluit aan bij Global Compact-initiatief

Cybersecuritybedrijf Fortinet sluit aan bij het United Nations Global Compact (UNGC)-initiatief. Dat is een leiderschapsplatform waarbij bedrijven zich vrijwillig kunnen aansluiten in hun streven naar de ontwikkeling en toepassing van verantwoorde bedrijfspraktijken en publieke rapportage daarover.

De UN Global Compact roept bedrijven op om hun bedrijfsactiviteiten en strategieën af te stemmen op 10 universeel geaccepteerde principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en corruptiebestrijding, en om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De in 2000 opgerichte UN Global Compact is het grootste duurzaamheidsinitiatief ter wereld waar meer dan 15.000 bedrijven en 3.000 niet-zakelijke organisaties aan deelnemen.

Duurzame bedrijfspraktijken

Fortinet verbindt er zich toe duurzame bedrijfspraktijken te gebruiken en transparant te werken. De UN Global Compact vraagt aangesloten bedrijven jaarlijks verslag uit te brengen over hun toewijding aan de 10 principes en duurzame ontwikkelingsdoelen. Op basis van een grondige evaluatie heeft Fortinet zes SDG’s van de Verenigde Naties geïdentificeerd waaraan het een bijdrage kan leveren. Dit zijn gelijke rechten en kansen voor mannen en vrouwen, betaalbare duurzame energie, degelijke banen en duurzame economische groei, minder ongelijkheid in een land en tussen landen, klimaatverandering tegengaan en goede kwaliteit van onderwijs.

“Het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, de toenemende cybercriminaliteit en de nasleep van de coronacrisis vragen om betrokkenheid en samenwerking tussen bedrijven, NGO’s en overheidsinstellingen”, zegt Barbara Maigret, senior vice president en Global Head of Sustainability bij Fortinet. “We voegen ons met de aansluiting bij duizenden zakelijke leiders in alle delen van de wereld. We spreken de publiekelijke belofte uit dat we er duurzame bedrijfspraktijken op zullen nahouden die aansluiten op de 10 principes van de UNGC en ondersteuning zullen bieden voor de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.”

Verder bouwen op bestaande MVO-initiatieven

Een multidisciplinaire ethische commissie binnen Fortinet treft specifieke maatregelen om bij te dragen aan een bedrijfscultuur die in het teken staat van integriteit en ethisch verantwoord gedrag. Verder hanteert het programma’s die bijdragen de bewustwording en overeenstemming van werknemers, leveranciers en partners van Fortinet ten aanzien van de beleidsregels, gedragsnormen, principes en waarden van het bedrijf. Dat geldt onder meer voor aspecten als corruptiebestrijding, preventie van het gebruik van conflictmineralen en moderne slavernij, het respecteren van de mensenrechten en de bescherming van klokkenluiders.

lees ook

SDG Barometer: Bedrijven hebben steeds meer aandacht voor duurzaamheid

Wat het milieu betreft focust Fortinet op het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en het minimaliseren van de milieuvoetafdruk van zijn oplossingen, bedrijfsactiviteiten en toevoerketen. Fortinet heeft publiekelijk steun toegezegd aan het science-based target initiative (SBTi) en minimaliseert zijn impact op het milieu door zijn producten efficiënter te maken qua energieverbruik, ruimteverbruik en koelingbehoefte. De inspanningen worden daarnaast weerspiegeld in productinnovaties en fabricagenormen.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.