recycleren recyclage

Fusie FeBiGa en Denuo: “Van biogasbedrijven vaste waarde maken”

FeBiGa en Denuo gaan voortaan samen verder onder de noemer Denuo. “Als eengemaakte federatie willen we onze slagkracht verhogen en het belang van biogas nog hoger op de politieke agenda plaatsen”, aldus algemeen directeur Stany Vaes.

De ‘nieuwe’ federatie van FeBiGa en Denuo zal zo’n 300 bedrijven vertegenwoordigen die actief zijn in de inzameling, sortering, recyclage en eindverwerking van allerlei gebruikte materialen.

Beide partijen hebben heel wat raakvlakken op het vlak van de verwerking van organisch biologisch afval. De integratie zal de doelstelling van beide organisaties versterken. Denuo haalt meer expertise in huis over de verwerking van organisch biologisch afval met het oog op energierecuperatie/vergisting. De leden van FeBiGa weten zich op lange termijn vertegenwoordigd in de (politieke) beleidsvorming.

Van afval naar energie

De fusie tussen FeBiGa en Denuo komt op het juiste moment. De huidige energiecrisis vraagt om alternatieve oplossingen, en die kunnen de leden van Denuo aanreiken. Er is in België veel technologie en capaciteit aanwezig om lokaal duurzame energie te produceren waardoor er minder fossiel en duur gas dient te worden ingevoerd.

“De verbrandingsinstallaties, stortplaatsen met warmtekrachtkoppeling en vergistingsinstallaties zetten afval dat niet kan worden gerecycleerd om in energie. Dit potentieel kunnen we nog meer benutten in ons land”, licht Stany Vaes toe.

Vaste waarde

Door de fusie met FeBiGa wil Denuo dit nog verder kracht bijzetten. “Het doel is om van de biogasbedrijven in ons land een vaste waarde te maken in de productie van hernieuwbare energie én hun maatschappelijke bijdragen op het vlak van leefmilieu en landbouw te valoriseren.”

Met het oog op het verkiezingsjaar 2023 willen Denuo en FeBiGa als ééngemaakte federatie de beleidsmakers ondersteunen om hun ambities op energievlak te verduurzamen.

FeBiGa vertegenwoordigt 85 procent van alle Vlaamse grote biogasbedrijven met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 MW. Denuo is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.