Onderzoek: gebrek aan vertrouwen in verkopers van tweedehands telefoons staat duurzaamheid in de weg

Uit het onderzoek Digital Consumer Trends van Deloitte blijkt dat duurzaamheid een aandachtspunt blijft voor consumenten. Om gedragsverandering te stimuleren hebben consumenten informatie nodig over duurzaamheid in de apparatenindustrie. 

Digitale vervuiling is verantwoordelijk voor 4 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Slechts 43 procent van de respondenten zegt al van digitale vervuiling gehoord te hebben. Digitale vervuiling is het energieverbruik en de afvalproductie van digitale apparaten, waaronder de fabricage van het apparaat en de koolstofvoetafdruk. 60 procent van de respondenten zou graag meer informatie krijgen over digitale duurzaamheid. 

Voor bijna de helft van de bevraagden (49 procent) is duurzaamheid niet belangrijk wanneer ze zich abonneren op een nieuwe dienst. Daarbij is er geen significant verschil tussen verschillende leeftijdsgroepen.

Gedragsparadox

De productie van een smartphone is verantwoordelijk voor bijna de volledige (95 procent) koolstofvoetafdruk. Een gloednieuwe smartphone genereert namelijk gemiddeld 85 kilogram aan emissie in het eerste gebruiksjaar. De belangrijkste factor om de koolstofvoetafdruk van een smartphone te verminderen is dan ook de verlenging van de verwachte levensduur. Slechts 3 procent van de respondenten vindt reparatiegemak een belangrijk element bij de keuze van een smartphone.  

Toch gebruiken consumenten hun smartphones langer dan vroeger. In de afgelopen 18 maanden kocht 40 procent van de respondenten een smartphone, tegenover 55 procent in 2018. Slechts 9 procent van de gekochte telefoons was tweedehands of refurbished.  

“We merkten een gedragsparadox op als het gaat om milieu. Terwijl consumenten in het algemeen duurzamere keuzes willen maken, zijn ze nog niet toe aan duurzaam digitaal gedrag. Vertrouwen speelt een grote rol bij de afwijzing van de tweedehandsmarkt door consumenten. Vijfentwintig procent zegt dat de belangrijkste reden waarom ze geen tweedehands telefoons kopen is dat ze de verkopers ervan niet vertrouwen. Om dit effect tegen te gaan moet de industrie meer informatie verstrekken over de digitale duurzame markt”, aldus Vincent Fosty, Technology, Media and Telecommunications Leader bij Deloitte. 

(Bijna) iedereen een smartphone

De marktpenetratie van smartphones, tablets en laptops blijft stabiel, terwijl disruptieve producten zoals spraakgestuurde luidsprekers jaar na jaar langzaam blijven groeien. Smartphones blijven het meest toegankelijke apparaat, met 92 procent van de bevolking die directe toegang heeft, en wel 97 procent van de 18 tot 24-jarigen. 

Deze toestellen spelen een grote rol in het leven van de consument. 92 procent van de Belgen bezit namelijk een smartphone. 38 procent van de gebruikers heeft de neiging om daardoor later dan gepland te gaan slapen en 39 procent zegt dat ze minder tijd aan hun toestel willen besteden. Bovendien gebruikt de helft van alle respondenten hun telefoon zodra ze wakker worden. De twee activiteiten waar connected devices het vaakst voor gebruikt worden, zijn het gebruik van sociale media en het bekijken van video’s.

Van digitaal naar virtueel

“Toen we de resultaten van dit jaar analyseerden, zagen we tekenen van een verschuiving van digitaal naar virtueel. De snelle uitbreiding van online gaming, NFT’s (Non-Fungible Tokens of digitale eigendomscertificaten, red.) en digitale munten, augmented reality en andere virtuele elementen lijken allemaal te wijzen op een nieuwe stap naar nieuwe virtuele werelden die naast de werkelijkheid bestaan”, aldus Vincent Fosty.

De Digital Consumer Trends vindt plaats in meerdere landen bij gebruikers van digitale diensten. Dit jaar deden er 38.150 respondenten mee in 22 landen en vijf continenten. Onder hen 2.000 Belgische consumenten tussen 18 en 75 jaar.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.