Google en Aspiravi versterken samenwerking voor hernieuwbare energie

Google investeert opnieuw in Belgische windenergie van Aspiravi: beide bedrijven sloten een PPA-overeenkomst met een capaciteit van 19,8 MW.

Via een PPA (Power Purchase Agreement) overeenkomst tussen beide bedrijven, neemt Google een extra 19,8 MW aan windcapaciteit af van Aspiravi. Dit geïnstalleerd vermogen is afkomstig van 3 nieuwe windparken die Aspiravi in Vlaanderen bouwt en die operationeel zullen zijn in 2025.

Deze overeenkomst sluit aan op een eerdere samenwerking, waarbij Google 59,2 MW aan windcapaciteit van Aspiravi afnam. Beide bedrijven zijn trots op dit partnership dat niet enkel het Belgische energielandschap versterkt, maar ook rechtstreeks bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van België.

Dit project maakt deel uit van een bredere duurzaamheidsstrategie van Google. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2030 al haar datacenters en kantoren op elk netwerk waar ze actief is 24/7 op CO2-neutrale energie te laten draaien, wanneer gemeten op uurbasis.

Frederic Descamps, Google’s Data Center Lead in België, voegt hieraan toe: “Duurzaamheid is sinds de oprichting één van de kernwaarden van Google. We streven naar netto nul-uitstoot in al onze activiteiten en waardeketens tegen 2030, ondersteund door het ambitieuze doel om onze datacenters en kantoren 24/7 te laten werken op koolstofvrije energie. Het is onze ambitie om een positieve impact te hebben op elk netwerk waarin we actief zijn. Om dit te bereiken werken we nauw samen met toonaangevende energiebedrijven zoals Aspiravi, die zich inzetten voor onze duurzame doelen.”

Voor Google was het essentieel dat de groene stroom uit de overeenkomst 100% lokaal en duurzaam was, waardoor het opnieuw bij het West-Vlaamse bedrijf Aspiravi aanklopte.

Bernard Steverlynck, CEO Aspiravi Onshore: “We zijn erg trots op deze uitbreiding van ons partnership met Google, een innoverend bedrijf met een zeer duidelijke visie wat betreft duurzaamheid. Aspiravi deelt die visie en wil op het gebied van hernieuwbare energie dé lokale partner van energie-intensieve bedrijven zijn. Samen met al onze klanten maken we werk van lokale en duurzame energieoplossingen voor hun bedrijf. We zijn dan ook verheugd dat we met partners zoals Google bijdragen aan de transitie van fossiele brandstoffen naar koolstofvrije energieproductie. Samen werken we aan een duurzamere toekomst voor de huidige en komende generaties”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.