Ev,Car,Or,Electric,Vehicle,At,Charging,Station,With,The

Groene scan meet duurzame doelstellingen van kmo’s

Zijn de beleidskeuzes van jou kmo, of die van een collega, wel duurzaam? Op die vraag geeft de Groene Scan van HR-dienstenbedrijf Acerta en IDEWE (externe dienst voor bescherming op het werk) een antwoord. Uit een eerste scan van meer dan 750 kmo’s blijkt dat de meeste bedrijven duidelijk op zoek zijn naar initiatieven om hun klimaatimpact te beperken.

Om de nationale en internationale klimaatdoelstellingen te halen, moeten ook ondernemingen vergroenen, zo staat de lezen op de website van KMOinsider. Maar zijn bedrijven daarmee bezig? Zeker voor de duizenden kmo’s in ons land, waar investeren in klimaatneutrale maatregelen een grote hap uit het budget neemt, lijkt dat niet vanzelfsprekend. Een eerste opvallende vaststelling van de Groene Scan: bijna één op de tien ondernemingen geeft aan dat zijn beleid volledig gericht is op ‘een groen en duurzaam imago’.

Fietsvergoeding meest populair

Een kwart van de bevraagde bedrijven (24 procent) zegt bovendien dat ze systematisch groene beleidskeuzes maken. 41 procent doet dat sporadisch en voor 13 procent is klimaatimpact ook de doorslaggevende factor bij de keuze van partners en leveranciers. Wie ‘beleid’, ‘groen’ en ‘hr’ zegt, komt al snel uit bij mobiliteit. De populairste maatregel die kmo’s promoten om hun onderneming te vergroenen is bij uitstek het gebruik van de fiets om naar het werk te pendelen, met de fietsvergoeding op kop (51 procent), gevolgd door de bedrijfsfiets (26 procent).

“Naast de usual suspects, zoals groene mobiliteit, ecocheques en thuiswerkvergoedingen, zien we dat ook andere groene maatregelen opgang maken bij de Belgische kmo’s”, aldus Karolien Van Herpe, juridisch experte bij Acerta Consult. “Denk dan aan de groepsaankoop voor groene energie, een innovatiepremie of een groene lening. Maar ook initiatieven rond work-lifebalans kunnen bijdragen tot een duurzamer beleid. Verplaatsingen minderen of spreiden door thuiswerk te promoten, zorgt niet alleen voor een beter mentaal welbevinden van werknemers, maar vermijdt ook de uitstoot van CO2 en levert heel wat tijdswinst op.”

lees ook

Kmo’s vergroenen wagenpark het snelst  

Verplaatsings- en parkeerbeleid

De bevraging leert tegelijk dat 60 procent van de kmo’s nog geen beleid uitwerkte rond beroepsmatige verplaatsingen en parkeren. Veel bedrijven zijn nochtans gevestigd in steden, waar het aantal parkeerplaatsen voor wagens vaak beperkt is. Bovendien liggen de bedrijven vaak in een lage-emissiezone, waardoor parkeren aan de rand word gestimuleerd. “Dat heeft een impact op zowel woon-werkverkeer als op beroepsmatige verplaatsingen. Daarom is het goed om een beleid uit te werken rond parkeerkosten die al dan niet door de onderneming worden gedragen”, gaat Van Herpe verder.

Acerta stelt ook een beleid voor over welke combinaties van vervoersmiddelen worden aangeraden (auto en step of auto en fiets bijvoorbeeld). De Groene Scan bevestigt dat werkgevers hun medewerkers ook expliciet betrekken. 64 procent doet dat bij sporadische acties zoals lichten doven en de thermostaat een graad lager zetten. 18 procent is van oordeel dat medewerkers aan de bron staan van het gevoerde beleid. Eén op vijf (21 procent) betrekt de medewerkers niet actief in het groene verhaal.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.