Groener beton met 100% aggregaten van afgedankte autobanden

Ingenieurs zijn erin geslaagd om de conventionele aggregaten in beton volledig te vervangen door rubber van afgedankte banden. Een opsteker voor de circulaire economie.

Beton bestaat uit cement en water dat gemengd wordt met aggregaten als zand, grind en steenslag. De flinke ecologische voetafdruk was voor menig onderzoeker al aanleiding om op zoek te gaan naar een groenere versie van het bouwmateriaal. Zo konden de aggregaten al gedeeltelijk vervangen worden door rubberdeeltjes van oude banden.

Droogproces

Pogingen om de traditionele aggregaten volledig te vervangen mislukten voordien doordat het beton aan sterkte verloor en niet meer aan de vereiste normen voldeed. De reden: rubberaggregaat heeft te veel poriën en vraagt meer water tijdens het betonmengproces. Wanneer dat water verdampt tijdens het droogproces ontstaan er openingen tussen het rubber en het omliggende cement, wat ongunstig is voor de sterkte van het beton.

Daar komt nu verandering in. Ingenieurs van de Australische RMIT Universiteit hebben het grove materiaal waaruit beton grotendeels bestaat volledig en mét behoud van sterkte vervangen door rubber uit gebruikte banden. Een hoopgevende ontdekking voor de circulaire economie. Oude banden – tegen 2030 zouden dat er ongeveer 1,2 miljard zijn – hoeven zo niet langer op stortplaatsen te belanden of verbrand te worden. Ook de vraag naar grof materiaal daalt met de nieuwe aanpak.

Persen in nieuwe mallen

De ingenieurs deden het natte mengsel in nieuw ontworpen gietmallen en persten ze samen om de poriën uit het drogende beton te verwijderen. Dat leverde een groen beton op met betere prestaties – bijna twee keer zo sterk als het groene beton uit vroegere pogingen. Doordat het nieuwe beton lichter is, verlagen ook de transportkosten. Het prefabgehalte zorgt dan weer voor een kortere bouwtijd en minder arbeidskosten.

Volgens hoofdauteur en PhD-onderzoeker van de RMIT University’s School of Engineering, Mohammad Momeen Ul Islam, weerleggen de resultaten de courante opvattingen over de mate waarin gerecycleerde rubberdeeltjes in beton haalbaar zijn. “We hebben met onze nauwkeurige gietmethode aangetoond dat deze decennialange gepercipieerde beperking bij het gebruik van grote hoeveelheden grove rubberdeeltjes in beton nu aan de kant gezet kan worden”, aldus Islam.

Het productieproces van het team zou volgens Islam kunnen worden opgeschaald binnen een geprefabriceerde betonnen industriële omgeving in Australië en in het buitenland. Het team onderzoekt nu hoe ze het beton kunnen versterken voor gebruik in structurele elementen.

De studie verscheen in het tijdschrift Resources, Conservation & Recycling.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.