Indaver bouwt in Antwerpen revolutionaire recyclagefabriek voor plastics

Afvalbeheerder Indaver is gestart met de bouw van een Plastics2Chemicals-installatie. Die gaat end-of-life kunststoffen recycleren tot basischemicaliën voor de industrie. Het bedrijf investeert daarvoor 100 miljoen euro. De opstart is voorzien in 2024.

De Plastics2Chemicals-installatie gaat jaarlijks circa 65.000 ton end-of-life plastics recycleren en wordt daarmee de eerste en grootste industriële fabriek in de EU. De eerste steen werd gelegd in september. De opstart is voorzien voor begin 2024 met een initiële capaciteit van 26.000 ton. Die wordt opgeschaald om vanaf 2027 op volle capaciteit te draaien. De nieuwe installatie zorgt voor een directe tewerkstelling van zo’n vijftig personen.

Het project biedt een duurzame oplossing voor kunststoffen die op dit ogenblik moeilijk gerecycleerd kunnen worden. Dankzij de Plastics2Chemicals-technologie kan Vlaanderen een grote stap zetten in het behalen van de Europese recyclagedoelstellingen voor plastics.

CEO Paul De Bruycker: “Met dit innovatieve Plastics2chemicals-project, slagen we erin om basischemicaliën voor de industrie te leveren. Zo maken we onze ambities waar om als afvalbeheerder een essentiële rol te spelen in de circulaire economie. P2C betekent een revolutie op het vlak van duurzame recycling van plastics.”  

Circulaire innovatie

De totale investering bedraagt 100 miljoen euro. Indaver kan ook rekenen op 7,5 miljoen euro Vlaamse overheidssteun van het kabinet van innovatie van Minister Jo Brouns. Ook vanuit de Vlaamse recyclinghub werd 3 miljoen euro steun toegekend. Voor het eerst doet de Vlaamse regering dit via de zogenaamde terugvorderbare voorschotten. Hiermee draagt de regering een deel van het risico maar wordt ze ook beloond wanneer het project succesvol is. Bij succes vloeit een deel van de subsidie terug naar de Vlaamse overheid.

Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Jo Brouns: “De transitie naar een circulaire economie is met de energiecrisis meer dan ooit actueel. Onze Vlaamse economie moet en zal minder afhankelijk worden van fossiele grondstoffen. Dat kunnen we doen met projecten zoals hier bij Indaver, waar we plastic opnieuw afbreken tot de basiscomponenten die dan opnieuw gebruikt kunnen worden. Vlaanderen is een pionier inzake circulaire innovatie, en daarom zetten we graag onze schouders onder dit project.”

Indaver heeft het chemische recycleerproces sinds 2017 uitgebreid getest in een pilootopstelling in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten. De R&D-fase toonde aan dat het proces werkt met reële afvalstromen. Ook de kwaliteit van de gerecycleerde producten is meermaals gevalideerd. 

Grootste van Europa

In de nieuwe P2C-installatie gaat het bedrijf plastic verwerken dat niet in aanmerking komt voor andere vormen van mechanische recyclage. Het gaat voornamelijk om plastics van polystyreen of polyolefinen, van huishoudelijk verpakkingsafval tot andere kunststoffracties van huishoudelijke of industriële oorsprong. De materialen voor de nieuwe installatie zullen zowel uit België als het buitenland komen.

In de nieuw geplande installatie op haar site in Antwerpen gaat de eerste jaren tot 26.000 ton kunststofafval gerecycleerd worden, waaronder zowel polystyreen als polyolefinen. In een tweede fase zal de installatie omgebouwd en uitgebreid worden tot een polystyreenfabriek met een extra lijn om tot 65.000 ton plastics per jaar te verwerken. Door die industriële opschaling ontstaat de grootste recycleerfabriek van polystyreen in Europa. De installatie kan dan 50 procent van de polystyreen huishoudelijke afvalverpakkingen uit Europa hoogwaardig recycleren.

In de toekomst wil het bedrijf ook voor polyolefinen een industriële installatie bouwen. Door de aanwezigheid van de petrochemische cluster is de Antwerpse haven hiervoor een mogelijke ideale locatie. Dergelijke recyclingoplossingen passen in de doelstellingen van Vlaanderen als recyclinghub.

Evenwaardige basiscomponenten

Het recyclingproces bestaat uit een thermochemisch proces waarbij langere koolstofketens in het plastic verkleind worden of gedepolymeriseerd. De materialen die zo vrijkomen, zijn basisgrondstoffen met evenwaardige specificaties als materialen uit fossiele stromen. De kwaliteitsvereisten voldoen zelfs voor de voedingsindustrie.   

Volgens Europese richtlijnen moet tegen 2030 55 procent van het plastic verpakkingsafval gerecycleerd worden. België gaat nog verder en wil tegen 2030 70 procent huishoudelijk plastic verpakkingsafval en 65 procent plastic van industriële verpakkingen recycleren. Bovendien wil een nieuw Europees voorstel tegen 2030 ongeveer een derde (30 procent) van plastic verpakkingen uit gerecyclede materialen laten bestaan. Bestaande mechanische recyclingtechnieken moeten daarom het gezelschap krijgen van nieuwe technologie zoals chemische recyclage.

De recyclage van polystyreen en polyolefinen tot chemische bouwstenen draagt bij tot de transitie naar een circulaire economie. Dit gaat gepaard met een lagere CO2-uitstoot. De P2C-plant zal in de beginfase jaarlijks zo’n 90.000 ton CO2 besparen. Door de voorziene uitbreiding zal dit in 2027 toenemen tot een besparing van 227.500 ton CO2 per jaar.

In de nieuwe installatie zullen zo’n vijftig medewerkers tewerkgesteld worden. Het ontwikkelingsteam zelf bestaat uit een twintigtal mensen en wordt de komende maanden uitgebreid met een ploeg van een dertigtal collega’s: operatoren, procesingenieurs, onderhoudstechniekers en laboranten.  

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.