Ondertekenaars MOU Waterstof
Foto: BHC

Internationale samenwerking moet Europese waterstofeconomie stimuleren

The Belgian Hydrogen Council (BHC), NLHydrogen (NLH) en de Duitse Nationale Waterstofraad (Nationaler Wasserstoffrat, NWR)  hebben een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend. Ze deden dat tijdens de World Hydrogen Summit in Rotterdam. Met het memorandum bekrachtigen de partners hun engagement voor gezamenlijke initiatieven gericht op het bevorderen van de waterstofeconomie in de Noord-West-regio van Europa.

Het memorandum bouwt voort op de lange geschiedenis van samenwerking en wederzijdse ondersteuning tussen België, Nederland en Duitsland. Het wil een platform creëren voor samenwerking tussen industrie, overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten en het maatschappelijk middenveld om innovatie en duurzaamheid in de waterstofsector te bevorderen.

marktvoordeel

Tot de belangrijkste doelstellingen van het MOU behoren het vergemakkelijken van gezamenlijke publicaties, het bevorderen van de wijdverspreide toepassing van waterstoftechnologieën en het ondersteunen van de integratie van waterstof in het landschap van hernieuwbare energie, in overeenstemming met het Europees beleid. De drie partijen geloven dat deze samenwerking brede marktvoordelen zal opleveren door het bevorderen van gezamenlijke initiatieven op het gebied van markt- en technologieontwikkeling, evenals beleid, het regelgevend kader en communicatie met belanghebbenden.

“Nederland, België en Duitsland zijn historisch gezien de belangrijkste gebruikers van waterstof in Europa, en we staan voor vergelijkbare uitdagingen bij de productie en het gebruik van schone waterstof in verschillende sectoren”, zegt Jacqueline Vaessen, waarnemend directeur van NLHydrogen in een persbericht. “De krachten bundelen met andere verenigingen om deze uitdagingen aan te pakken komt de ontwikkeling van de waterstofmarkt in de drie landen ten goede.”

Initiatieven maximaliseren

Naadloze grensoverschrijdende samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland zal prioriteit krijgen om de impact van waterstofinitiatieven op regionale schaal te maximaliseren. “De import van groene waterstof uit landen met voldoende wind, zon en ruimte naar de Europese industrie is een belangrijke stap om de Europese klimaatdoelstellingen te halen”, aldus Tom Hautekiet, voorzitter van de Belgian Hydrogen Council. “België en Nederland zullen belangrijke hubs zijn om waterstof te transporteren naar de Duitse industrie. Dit strekt zich uit tot het harmoniseren van regelgeving en het implementeren van gedeelde infrastructuur voor import, afname en doorvoer.”

“Op die manier kunnen we een robuust ecosysteem creëren en een invoerhub in Noordwest-Europa oprichten. Deze gezamenlijke inspanning zal niet alleen onze Belgische industrie ten goede komen, maar ook bijdragen tot de welvaart van de hele regio”. Het MOU beschrijft verschillende belangrijke activiteiten die in het kader van deze samenwerking moeten worden uitgevoerd, waaronder informatie-uitwisseling, gezamenlijke bijeenkomsten en workshops, samenwerking bij evenementen en gezamenlijke communicatie en promotie van de resultaten.

Kansen creëren

“Het MOU markeert een nieuwe mijlpaal in onze gezamenlijke inspanningen voor een duurzame energietoekomst”, zegt Katherina Reiche, voorzitster van de Duitse Nationaler Wasserstoffrat. “We zullen onze expertise en middelen inzetten om vooruitgang te boeken bij de invoering en integratie van waterstoftechnologieën. Dit zal nieuwe kansen creëren, de technologische vooruitgang versnellen en de weg vrijmaken voor een waterstofaangedreven Europa.”

lees ook

Belgian Hydrogen Council schrijft memorandum met waterstofaanbevelingen

De ondertekening van dit MOU betekent een belangrijke stap voorwaarts in de gezamenlijke inspanningen van de Belgische, Nederlandse en Duitse industrie, universiteiten, onderzoeksinstellingen en het maatschappelijk middenveld om innovatie te stimuleren en de wijdverspreide toepassing van waterstoftechnologieën in Europa te bevorderen. Het is ook een sterk signaal aan de respectieve regeringen en het nieuwe Europees Parlement dat samenwerking tussen naburige lidstaten essentieel zal zijn om onze waterstofmarkt voor de toekomst te versterken, besluit het persbericht.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.