Horizontal,Ground,Source,Heat,Pump,System,For,Heating,Home,With

Is renovatieverplichting gamechanger voor verouderd woonpatrimonium?

Wie vanaf 1 januari een woning koopt, moet verplicht binnen de vijf jaar energierenovatiewerken laten uitvoeren om label D te behalen. De komende jaren legt de Vlaamse overheid de lat steeds hoger om uiteindelijk label A op te leggen voor woningen in 2040 en appartementen in 2045.

De renovatieverplichting die in werking treedt op zondag 1 januari heeft onmiddellijk impact op wie een energieverslindende woning koopt. Eigenaars van zulke woningen krijgen vijf jaar de tijd om renovatiewerken uit te laten voeren, om het EPC-label D te behalen. Embuild Vlaanderen, spreekbuis van de bouwsector, verwacht dat nieuwe eigenaars nu al beter zullen willen doen dan de opgelegde vereiste. Want de Vlaamse overheid legt de lat de volgende jaren steeds hoger en hoger.

ECP-label A in 2040

“Ook in de nieuwbouw zagen we de afgelopen jaren dat huishoudens veel meer deden dan het vereiste E-peil beogen”, zegt Marc Dillen, directeur van Embuild Vlaanderen. “Zij kenden immers het verstrengingspad voor nieuwbouw en wilden hun woning van meet af aan future proof maken. Dezelfde evolutie valt te verwachten voor de steeds strengere renovatieverplichting.” De overheid zal stelselmatig hogere eisen stellen. In 2028 moeten woningen minimaal label C behalen, vanaf 2035 zal dat label B zijn en vanaf 2040 label A.

Voor appartementen volgt de overheid een iets ander pad. Label B moet behaald worden vanaf 2040 en label A vijf jaar later in 2045. Label A betekent in de praktijk dat een woning niet meer dan 100 kWh/m2 mag verbruiken. De getrapte verstrengingen zijn geen overbodige luxe. Op dit moment beschikken 75 procent van de woningen nog niet over label A of B. “Kandidaat-kopers dienen nu op voorhand na te denken over de renovatiekosten van de woning. Naast de aankoopprijs moet je het nodige renovatiebudget te voorzien.”

lees ook

Van gehalveerde premie op zonnepanelen tot ban op palm- en sojaolie: dit verandert op 1 januari

Lagere energiefactuur

“De energierenovatie heeft als voordeel dat de energiefactuur zal dalen”, gaat Dillen verder. “Die budgettaire ruimte helpt om een energielening te financieren. Ook kan je tijdelijk een fiscaal voordeel krijgen als je beter doet dan de eisen voor een ingrijpende energierenovatie. Zo is je woning meteen future proof met hernieuwbare energietoepassingen zoals zonnepanelen en een warmtepomp.”

De overheid voorziet een nieuw pakket aan ondersteuningen voor huishoudens. Zo wordt onder meer om het renteloos renovatiekrediet aanvullend bij een woonkrediet voor een energieverslindende woning (label E of F) omgevormd tot een rentesubsidie. Hoe hoger de energieambitie, hoe hoger de korting op de rente. Voor label A bedraagt dit 3,5 procent, voor label B 3 procent, label C 2,5 procent en bij een renovatie tot label D krijgt de aanvrager 2 procent korting.

De premie is aan te vragen via Mijn Verbouwpremie.be.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.