Viapass_3controlesysteem

Kilometerheffing voor vrachtwagens bracht 838 miljoen euro op (aantal kilometers verminderen)

De kilometerheffing voor vrachtwagens heeft in haar zevende werkingsjaar (van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023) 838,41 miljoen euro tol opgeleverd. Dat heeft Viapass, de interregionale entiteit die namens de drie gewesten de kilometerheffing voor vrachtwagens coördineert en controleert, bekendgemaakt in haar jaarverslag. In vergelijking met een jaar eerder is het bedrag gestegen met twee procent en dat ligt in de lijn met de jaarlijkse stijgingen sinds 1 april 2016.

De economie in Europa had het moeilijk in 2022, aldus Viapass in een persbericht. De productie leed onder een gebrek aan grondstoffen en aan afnemers. De transportsector, een betrouwbare indicator van dezelfde economie, deelde in de klappen. Waar de gereden tolkilometers op de Belgische wegen onafgebroken stegen van 2016 tot de zomer, gingen ze in het najaar licht naar beneden. Ook het aantal vrachtwagens daalde. Terwijl er in het zesde werkingsjaar (van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022) nog 41,1 miljoen vrachtwagens ons land doorkruisten, waren dat er in werkingsjaar 2022-2023 nog 40,28 miljoen. De daling manifesteerde zich vooral in de tweede jaarhelft van 2022.

Vergroening vrachtwagentransport

De verhouding tussen binnen- en buitenlandse vrachtwagens bleef wel gelijk: België is goed voor 52,4 procent van de vrachtwagens. Dit is niet te verwarren met de verhoudingen van de tolinkomsten van de kilometerheffing, waar het aandeel van niet-Belgische wagens meer dan de helft bedraagt (53,26 procent). “Dat lijkt op het eerste gezicht misschien wat tegenstrijdig,” legt Johan Schoups, de administrateur-generaal van Viapass uit. “Belgische transportbedrijven blijven door de band genomen meer in eigen land rondrijden, terwijl hun buitenlandse collega’s België doorkruisen en dus niet alle dagen in het land rijden.”

Vrachtwagens betalen per gereden kilometer op tolwegen. Dat bedrag hangt af van drie factoren: het gewest waar de weg ligt, de maximaal toegelaten massa (MTM) en de Euro-emissienorm van het voertuig. De kilometerheffing hanteert drie MTM-categorieën (meer dan 3,5 ton tot 12 ton, meer dan 12 ton tot 32 ton, en meer dan 32 ton) en zeven Euronormen (van de meest vervuilende Euro 0-norm tot de meest milieuvriendelijke Euro 6-norm). Hoe hoger de Euronorm van de vrachtwagen en hoe lager zijn MTM, hoe voordeliger het tarief per gereden kilometer.

“Het principe is dat de grootste vervuilers/gebruikers het meeste betalen en dat werkt”, stelt Johan Schoups opnieuw vast. “Nog maar 3,2% vrachtwagens behoort niet tot de twee properste emissiecategorieën, Euro 6 en Euro 5. Ook de verdeling van grootte van de voertuigen voor het goederentransport over de weg blijft stabiel want het aandeel van vrachtwagens uit de hoogste gewichtsklasse, met een MTM van meer dan 32 ton, blijft goed voor ruim 91 procent van de inkomsten uit de kilometerheffing.”

monitoringsystemen en Europese referentie

Negendertig portieken controleren elke vrachtwagen met verschillende controlesystemen. Mobiele controleteams en verplaatsbare toestellen hebben dezelfde uitrusting. Dat betekent dat elke vrachtwagen gemiddeld driemaal per dag wordt gecheckt. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete. Deze staat in verhouding tot de ernst van de overtreding. Viapass heeft de voorbije coronajaren een dataplatform ontwikkeld om zijn geanonimiseerde statistieken verder te verfijnen. Die Viapass-hub voorziet in de informatiebehoefte van de gewesten. Hij maakt het ook makkelijk voor toekomstige dienstverleners om erop aan te sluiten.

lees ook

TotalEnergies en Air Liquide bouwen 100 waterstofstations voor vrachtwagens

Tijdens de coronajaren voorzag Viapass het Federaal Planbureau van de nodige transportcijfers als barometer van de economische activiteit in België. Statbel volgde kort daarop. België is sinds 2016 het eerste land dat erin is geslaagd overal een interoperabel kilometerheffingssysteem op basis van satellietnavigatie (GNSS of Global Navigation Satellite System) uit te rollen. Als gerespecteerd pionier wisselt Viapass dan ook regelmatig lessons learned uit met andere landen en potentiële tolheffers zoals Nederland, Denemarken en de Collectivité européenne d’Alsace.

Het jaarverslag van Viapass kan je hier downloaden.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.