Logibat

Sector-overschrijdende samenwerking nodig voor succes elektrische vrachtwagens

Batterij-elektrische trucks zijn al lang geen ver toekomstbeeld meer. De vrachtwagens zullen dan ook een substantiële rol spelen in alle segmenten van het vrachtwagenvervoer. Om die transitie tot een succes te maken, moeten de transport- en energiesector samen met de overheid de handen in elkaar slaan.

Die conclusie trekt het Logibat, een project waarbij het Vlaams Innovatieplatform (VIL) voor de Logistiek samen met 31 bedrijven het landschap van batterij-elektrisch vrachtwagenvervoer in kaart heeft gebracht. Op operationeel vlak vraagt elektrisch rijden met een nieuwe manier van werken. Zo moet het opladen van de batterijen worden geïntegreerd in de activiteiten. “Dat hoeft niet nadelig te zijn”, weet Sven Geysels, projectleider bij VIL. “De batterijen kunnen vaak worden opgeladen terwijl de vrachtwagens stil staan. Denk maar aan ’s nachts op depot, aan laadkades of tijdens wacht-of rusttijden.”

Leer elkaar kennen

Voor het VIL is het van groot belang dat de transport- en energiesector elkaar goed leren kennen. Zo zullen transportbedrijven hun aankopen van energie fundamenteel anders moeten aanpakken. De nodige infrastructuur moet ook tijdig op de juiste plaatsen aanwezig zijn zodat er voldoende elektrisch vermogen beschikbaar is. Bovendien kunnen energieleveranciers de transportsector op een kostengunstige manier aan elektriciteit helpen.

 De overheid speelt in deze ook een belangrijke rol. Zij moet zorgen voor een kader waarin de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, met financiële en niet-financiële ondersteuning. “Aanpassingen aan de rij-en rusttijden kunnen inspelen op de noden van elektrisch vrachtvervoer”, gaat Geysels verder. “Dit is geen pleidooi om de verkeersveiligheid te compromitteren. Het zou wel een grote hulp zijn als er enige soepelheid is zodat vrachtwagens het dichtstbijzijnde laadpunt nog kunnen bereiken of dat ze hun voertuig tijdens een rustpauze kunnen verplaatsen.”

lees ook

Goedkoper, sterker, verder: elektrische vrachtwagens benen diesel snel bij

Colruyt emissievrij tegen 2035

Het Logibat-project, dat mee is ondersteund door Vlaio en deze waslijst aan deelnemers: ABB, Aquafin, Barry Callebaut Belgium, Brink’s Solutions Belgium, Colruyt Group, Conway, Deconinck Brandstoffen, ECS, Gilbert De Clercq, Port of Antwerp-Bruges, ICO, Ivago, Jogo Logistics, La Lorraine Transport, Lapauw Mario, Limburg.net, MC Transport & Logistics, Mobility Plus, North Sea Port, Put-Hendrickx Vervoer, Quinntra, R&L, Renault, Scania, Siemens Mobility, Sprint Transport, Trans-IT, Transport Louwyck, Volvo, VP Xpress en Yuso.

“Colruyt Group heeft de ambitie om tegen 2035 emissievrij te rijden”, legt Pieter Leonard, expert duurzaam transport bij Colruyt uit. “Projecten zoals Logibat helpen ons in het waarmaken van die ambitie, omdat we zo in een ecosysteem kunnen opereren dat elektrisch rijden mee ondersteunt en mogelijk maakt. We geloven dat we samen met andere bedrijven, de overheid en onderzoeksinstellingen de transitie kunnen waarmaken.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.