groene percelen stad Antwerpen
(Beeld: Stad Antwerpen)

Klimaatfonds Antwerpen lanceert twee nieuwe oproepen voor impactvolle klimaatprojecten

Stad Antwerpen wil een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen klimaatopwarming. Dat blijkt uit haar ambities in het Klimaatplan 2030. Antwerpen rekent op bedrijven, organisaties en bewoners(collectieven) om samen de stedelijke uitstoot naar beneden te krijgen, en de stad klimaatrobuuster te maken. Met het Antwerps Klimaatfonds wil de stad strategische en innovatieve projecten ondersteunen die hierin het verschil kunnen maken. Daarom lanceert dat fonds twee nieuwe oproepen. Een thematische oproep voor professionals die inzetten op klimaatadaptatie op private percelen, en een brede open oproep in het kader van Antwerpen Klimaatstad.

Via het Antwerps Klimaatfonds ondersteunt de stad bedrijven, bewoners(collectieven) en organisaties die een innovatief klimaatproject opstarten. Ze lanceert daarom jaarlijks een open oproep en een of meerdere thematische oproepen, die een antwoord bieden op specifieke klimaatuitdagingen. Ze trekt daarvoor jaarlijks 200.000 euro uit. Een project kan tot maximaal 50.000 euro aan subsidie ontvangen.

Naast de open oproep lanceerde het fonds vorig jaar specifieke oproepen voor klimaatneutrale bedrijventerreinen en eerlijke energietransitie. In totaal kregen 8 projecten in 2021 een subsidie. Meer informatie over die projecten kan je vinden op https://www.antwerpenvoorklimaat.be/klimaatfonds-selectie-2021.

Voor 2022 keurde het college nu twee nieuwe oproepen goed: een thematische voor professionals die inzet op klimaatadaptatie op private percelen en een brede open oproep voor zowel bedrijven en organisaties als voor georganiseerde bewonerscollectieven.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Met ons vooruitstrevend klimaatplan leggen we de lat zeer hoog, we willen de absolute koploper zijn en blijven in Vlaanderen. Die ambitieuze doelstellingen kunnen we niet alleen waarmaken. Daarom doen we opnieuw een beroep op de ondernemers, visionairen en geëngageerde burgers in onze stad om door middel van innovatieve en gedurfde projecten bij te dragen aan deze ambitie. Zo willen we de uitstoot terugdringen en ook private terreinen ontharden en vergroenen. Op die manier houden we onze stad leefbaar en willen we het verschil maken in de strijd tegen de klimaatopwarming.”

Thematische oproep ‘Klimaatadaptatie op private percelen’ voor professionals

Tegen 2050 wil Antwerpen een klimaatrobuuste stad zijn. Dat betekent dat er, waar mogelijk, ruimte wordt gemaakt voor water en meer groen om de gevolgen van de klimaatverandering beter op te vangen. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, zijn niet alleen ingrepen op het publiek domein, maar ook op private percelen nodig. Deze thematische oproep richt zich uitsluitend tot professionals (zowel ondernemers als organisaties) die met hun expertise zulke projecten opzetten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om projecten die:

  • eigenaars van percelen stimuleren om klimaatadaptieve ingrepen uit te voeren;
  • andere professionals ondersteunen om klimaatadaptieve maatregelen structureel in hun werking op te nemen;
  • zich richten op specifieke perceeleigenaars (bv. groothandels, verenigingen van mede-eigenaars …).

Deze thematische oproep richt zich dus tot die organisaties die er via breed opgezette projecten voor zorgen dat perceeleigenaars hun percelen meer ontharden en vergroenen. Voor de concrete investeringen op het terrein zelf die uit deze projecten voorkomen, kunnen perceeleigenaars dan beroep doen op de klimaatpremie van de stad.

Open oproep ‘Antwerpen Klimaatstad’

Samen met bewoners, organisaties en bedrijven wil stad Antwerpen verder bouwen aan een duurzame stad. Via deze open oproep ondersteunt het Klimaatfonds vernieuwende en veranderingsgerichte projecten met een sterke voorbeeldfunctie. Zowel bedrijven, organisaties als georganiseerde bewonerscollectieven kunnen een project indienen.

Ze moeten bijdragen aan een van deze doelstellingen:

  • het beperken van de omvang of snelheid van de klimaatverandering: bijvoorbeeld projecten die inzetten op energiebesparing, circulaire economie of duurzame mobiliteit;
  • het verminderen van de kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering: bijvoorbeeld projecten die inzetten op het uitbreiden van kwalitatief stedelijk groen, hemelwaterrecuperatie of die het drinkwaterverbruik verminderen;
  • het creëren van een gezonde leefomgeving: bijvoorbeeld projecten die inzetten op betere luchtkwaliteit, bodemverontreiniging voorkomen of saneren, of het verbeteren van de stedelijke biodiversiteit.

Infomoment

Wie een projectdossier wil indienen, kan daarvoor rekenen op begeleiding vanuit het Klimaatfonds. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en met al hun vragen terecht op een online infomoment op donderdag 24 februari. Goedgekeurde projecten zullen een peter of meter toegewezen krijgen die het project mee opvolgt.

Alle informatie over het Klimaatfonds en de nieuwe oproepen staat op https://www.antwerpenvoorklimaat.be/premies-subsidies/klimaatfonds.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.